VNPT giảm cước viễn thông hàng loạt

Bộ Bưu chính Viễn thông vừa quyết định giảm một loạt cước các dịch vụ điện thoại quốc tế, điện thoại đường dài liên tỉnh và nội hạt của Tổng công ty Bưu chính Viễn thông VN (VNPT).

Theo phương án mà Bộ Bưu chính Viễn thông vừa phê duyệt, kể từ giữa tháng này, cước dịch vụ điện thoại quốc tế giảm khoảng 15-16% so với mức cước cũ.

Trong đó, mạng PSTN quay số tự động IDD có mức tối đa là 0,80 USD/phút và tối thiểu là 0,55 USD/phút.

Đối với dịch vụ điện thoại quốc tế mạng NGN 64 KBps sử dụng thẻ trả tiền trước, mức cước tối đa không cao hơn so với mức cước thông tin dịch vụ điện thoại quốc tế mạng PSTN tương ứng. Mức cước tối thiểu không thấp hơn 10%.

Đối với dịch vụ điện thoại IP quốc tế (VoIP) trả sau, mức cước tối đa sẽ là 0,60 USD/phút và tối thiểu là 0,50 USD/phút. Đối với dịch vụ điện thoại IP quốc tế sử dụng thẻ trả trước và dịch vụ điện thoại quốc tế NGN 8 KBps sử dụng thẻ trả tiền trước mức cước tối đa là 0,50 USD/phút và tối thiểu là 0,42 USD/phút. Đơn vị và thời gian tính cước được tính theo phút đầu và block 6 giây cho thời gian liên lạc tiếp theo.

Ngoài ra, đối với cước điện thoại đường dài nội tỉnh mạng PSTN sẽ có mức tối đa không vượt quá 700 đồng/phúy, mức tối thiểu không thấp hơn 364 đồng/phút.

Đối với dịch vụ điện thoại đường dài nội tỉnh mạng NGN 64 KBps sử dụng thẻ trả tiền trước, mức tối đa không cao hơn so với mạng PSTN và mức tối thiểu không thấp hơn 15%.

Riêng cước dịch vụ điện thoại đường dài liên tỉnh vẫn sẽ được giữ nguyên 3 vùng. Đối với mạng PSTN, cước vùng 1 sẽ là 909 đồng/phút. Vùng 2 là 1.455 đồng/phút, giảm 12% so với mức cước cũ và vùng 3 là 1.818 đồng/phút, giảm 20%.

Đối với dịch vụ IP (VoIP) trả trước và dịch vụ điện thoại NGN 8Kbps đường dài liên tỉnh trả trước, cước vùng 1 sẽ là 682 đồng/phút, vùng 2 là 1.091 đồng/phút, vùng 3 là 1.182 đồng/phút. Các mức cước này chưa bao gồm VAT.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Công nghệ

Mới - Nóng

Khám phá