27/8 là “Ngày Tem Việt Nam”

TPO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định lấy ngày 27/8 hàng năm là “Ngày Tem Việt Nam” và yêu cầu tổ chức “Ngày Tem Việt Nam” phải thiết thực, tiết kiệm, tránh hình thức.

Ngoài ra, việc tổ chức phải đảm bảo giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, nâng cao ý thức trong quản lý, nghiên cứu, sáng tác, in ấn, phát hành sử dụng tem bưu chính Việt Nam; Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp đối với tập thể, cá nhân;... Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Tem Việt Nam theo đúng nội dung và yêu cầu trên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá