Bốn triệu Euro ứng phó biến đổi khí hậu

TP - Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ sẽ hỗ trợ Việt Nam bốn triệu Euro để triển khai dự án “Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia tại Việt Nam”.

Dự án sẽ bao gồm các nội dung như: tăng cường năng lực, thể chế tại Bộ Tài nguyên và Môi trường; thiết lập hệ thống công cụ đo đạc, báo cáo và thẩm định cấp quốc gia cho dự án hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu; xác định, xây dựng và phối hợp thực hiện một số dự án hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Dự án dự kiến thực hiện trong bốn năm (2014-2018).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng