DMCA.com Protection Status

Các xác ướp Ai Cập được tạo thành như thế nào?

TPO - Người Ai Cập xưa đã phát triển những phương pháp tối ưu để ướp xác. Những xác ướp Ai Cập có thể tồn tại hàng trăm thậm chí hàng ngàn năm mà không hề hư hoại.

Các xác ướp Ai Cập được tạo thành như thế nào?

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng