Chi trên 30 tỷ đồng lập mạng lưới chuyên gia Việt Nam và thế giới

TP - Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phê duyệt Đề án Xây dựng mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới, với mục tiêu thúc đẩy kết nối các chuyên gia Việt Nam trên thế giới và các chuyên gia giỏi nước ngoài cho các nhu cầu thực tiễn trong nước.

GS Trần Thanh Vân (trái) và GS Ngô Bảo Châu (phải) là hai chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho nền KH&CN trong nước. Trong ảnh: hai GS bắt tay nhau tại sự kiện gặp gỡ Việt Nam năm 2016. Ảnh: baobinhdinh.com.vn.
GS Trần Thanh Vân (trái) và GS Ngô Bảo Châu (phải) là hai chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp cho nền KH&CN trong nước. Trong ảnh: hai GS bắt tay nhau tại sự kiện gặp gỡ Việt Nam năm 2016. Ảnh: baobinhdinh.com.vn.

Xây dựng đầu mối kết nối tại Mỹ, Anh, Pháp, Đức…

Theo đề án, việc xây dựng mạng lưới  chuyên gia Việt Nam trên thế giới sẽ tập trung kết nối ba nhóm đối tượng gồm các chuyên gia Việt Nam trên thế giới và chuyên gia giỏi nước ngoài. Hai là cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, bao gồm cả lưu học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam.

 Ba là cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân, các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN trong nước có quan tâm hợp tác, kết nối với các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân Việt Nam trên thế giới và với các chuyên gia giỏi nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đề án sẽ xây dựng các điểm nút mạng lưới là đầu mối tập hợp, kết nối tại các địa bàn tập trung nhiều chuyên gia Việt Nam  như Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, Australia, Nga và Canada.

Dự kiến cơ sở dữ liệu chuyên gia Việt Nam trên thế giới gồm khoảng 25-50 chuyên gia cố vấn cao cấp, 3.000 chuyên gia chuyên ngành, khoảng 100 doanh nhân xuất sắc, các CEO thành đạt và một số nghệ nhân, cá nhân có tay nghề cao, kĩ năng, bí quyết kĩ thuật quan trọng và khoảng 500 đề xuất, dự án của các đối tác trong nước có nhu cầu thu hút và sử dụng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia giỏi nước ngoài.

Thu hút chuyên gia hoạch định, thực thi chính sách

Mục tiêu tổng quát của Đề án là thúc đẩy kết nối các chuyên gia Việt Nam trên thế giới và các chuyên gia giỏi nước ngoài với các nhu cầu thực tiễn trong nước nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn chất xám phục vụ phát triển đất nước.

Đề án cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý KH&CN nói riêng và các cơ quan quản lý các cấp phục vụ việc kết nối thu hút và phát huy chất xám của cộng đồng chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài trong hoạch định và thực thi đường lối, chính sách, trong các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm quốc gia và quốc tế.

Để thực hiện các mục tiêu trên, đề án sẽ xây dựng phần cứng và phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên gia, Website tương tác và các ứng dụng trên các phương tiện số cầm tay, các ứng dụng tiện ích mạng xã hội hỗ trợ người sử dụng và tham gia Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới. 

Để từ đó, cung cấp công cụ hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu, lưu giữ thông tin, dữ liệu về các chuyên gia Việt Nam, các chuyên gia giỏi nước ngoài và các tổ chức, đơn vị đối tác tiềm năng có liên quan. Cung cấp các công cụ kết nối và nâng cao khả năng tiếp cận của cộng đồng các nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh, du học sinh, doanh nhân Việt Nam trên thế giới tới các nguồn thông tin KH&CN trong nước. 

Cung cấp thông tin một cách hệ thống về chủ trương, đường lối, chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ KH&CN nói chung và người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Đề án cũng đề xuất, nghiên cứu một số chính sách cụ thể về thu hút, sử dụng chuyên gia và phát triển bền vững Mạng lưới chuyên gia Việt Nam trên thế giới cũng như tổ chức các sự kiện ngoại tuyến trong và ngoài nước nhằm quảng bá, thu hút các chuyên gia tham gia Mạng lưới, thúc đẩy kết nối, thu hút, sử dụng các chuyên gia. Đề án được thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2019 với tổng kinh phí 1,55 triệu USD từ nguồn IDA của Dự án FIRST.

Dự kiến cơ sở dữ liệu chuyên gia Việt Nam trên thế giới gồm khoảng 25-50 chuyên gia cố vấn cao cấp, 3.000 chuyên gia chuyên ngành, khoảng 100 doanh nhân xuất sắc, các CEO thành đạt và một số nghệ nhân, cá nhân có tay nghề cao, kĩ năng, bí quyết kĩ thuật quan trọng và khoảng 500 đề xuất, dự án của các đối tác trong nước có nhu cầu thu hút và sử dụng chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia giỏi nước ngoài.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá