Cisco nhắm tới thị trường có quy mô 34 tỷ USD

Cisco đã công bố danh mục nền tảng cộng tác mới được thiết kế để giúp các Cty tăng tốc độ của các quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng suất và tăng tốc độ đổi mới.

Danh mục nền tảng cộng tác của Cisco® bao gồm các công nghệ Truyền thông Hợp nhất của Cisco (Cisco Unified Communications), Hiện diện Từ xa của Cisco (Cisco TelePresence) và một nền tảng ứng dụng Web 2.0 mới (Cisco WebEx), tất cả đều sử dụng mạng như là một nền tảng để hỗ trợ con người kết nối, liên lạc và cộng tác từ bất kỳ ứng dụng, thiết bị và không gian làm việc nào.

Danh mục nền tảng truyền thông hợp nhất, video và Web 2.0 này được thiết kế để tích hợp với các ứng dụng kinh doanh, các cơ sở hạ tầng IT hiện tại và các dịch vụ Web khác, cũng như cho phép các nhà phát triển tạo ra các ứng dụng và các dịch vụ dựa trên mạng có thể tùy biến được. Danh mục sản phẩm mới bao gồm:

• Truyền thông Hợp nhất: Hệ thống Truyền thông Hợp nhất của Cisco Phiên bản 7.0 mang lại những cải thiện đáng kể về tổng chi phí sở hữu, tính dễ sử dụng và tính tương tác với các ứng dụng kinh doanh.

• Video: Chuyên gia Hiện diện Từ xa Theo yêu cầu của Cisco (Cisco TelePresence Expert on Demand) tích hợp trải nghiệm nhúng về Hiện diện Từ xa của Cisco vào trong trung tâm liên lạc  để tạo ra dịch vụ khách hàng tại chi nhánh có giá trị cao cùng với năng lực huy động kiến thức chuyên môn từ một cuộc họp thông qua Hiện diện Từ xa của Cisco.

• Nền tảng ứng dụng Web 2.0: Cisco WebEx® Connect, một nền tảng phần mềm như là dịch vụ (software-as-a-service - SaaS) mới, tích hợp trạng thái, nhắn tin trực tiếp, hội họp qua Web và không gian làm việc nhóm với các ứng dụng kinh doanh truyền thống và ứng dụng kinh doanh Web 2.0.

Với mạng lưới như là nền tảng, danh mục sản phẩm cộng tác của Cisco được thiết kế để tương tác hoạt động với các ứng dụng kinh doanh, các thiết bị truyền thông và các công cụ dựa trên Web trong khi vẫn cho phép bộ phận IT đảm nhiệm các công việc liên quan đến an ninh, chính sách và tuân thủ quy định.

Một kiến trúc mở và Giao diện Lập trình Ứng dụng mở (API) dựa trên tiêu chuẩn đưa ra các dịch vụ ứng dụng và mạng cũng như hỗ trợ việc tùy biến của người dùng cuối, tích hợp IT và ứng dụng của bên thứ ba cũng như là tương tác hoạt động của phần cứng.

Khách hàng có thể tạo ra các ứng dụng cộng tác tổ hợp (collaborative mash-ups) với các công cụ công cộng dựa trên Web cũng như là với các ứng dụng Cty chẳng hạn như là những ứng dụng dùng để quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và quy hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Kiến trúc mở cũng cho phép các năng lực cộng tác của Cisco được cung cấp đến nhiều thiết bị, bao gồm cả máy để bàn Windows và Mac OS, cũng như là máy điện thoại di động chạy các hệ điều hành Symbian, BlackBerry và Windows Mobile.

Cisco cung cấp những môi trường phát triển ứng dụng mở dựa trên các công cụ Web 2.0 và các Giao diện Lập trình Mở (API). Những môi trường này bao gồm:

• Môi trường Ứng dụng Hợp nhất của Cisco (Cisco Unified Applications Environment), để cung cấp các ứng dụng Web đến màn hình của Điện thoại IP Hợp nhất của Cisco

• Nền tảng Ứng dụng eXchange của Cisco (Cisco Applications eXchange Platform), để đưa các tính năng trong thiết bị định tuyến đến các ứng dụng tại chi nhánh văn phòng

• Thiết bị An ninh Thích ứng của Cisco phiên bản 8.0 (Cisco Adaptive Security Appliance 8.0(4), để cung cấp một thiết bị an ninh mạng mở, cho phép các doanh nghiệp mở rộng các năng lực cộng tác của họ với một cấp độ an ninh cao, thông qua một mạng riêng ảo thoại và dữ liệu hợp nhất

• Và bây giờ là Cisco WebEx Connect, để đưa các ứng dụng kinh doanh, công cụ Web và các không gian làm việc nhóm lại với nhau

Truyền thông Hợp nhất của Cisco Phiên bản 7.0

Truyền thông Hợp nhất của Cisco Phiên bản 7.0 cho phép các tổ chức cộng tác theo những cách thức giúp họ nhanh chóng thích ứng với những biến động của thị trường và nâng cao lợi thế cạnh tranh thông qua tốc độ và sáng tạo.Để tăng tốc độ phát triển các ứng dụng Truyền thông Hợp nhất đòi hỏi một công ty sử dụng các ứng dụng và cơ sở hạ tầng hiện có của mình. Truyền thông Hợp nhất của Cisco Phiên bản 7.0 cung cấp những cải tiến đối với môi trường phát triển ứng dụng và mức độ tích hợp sâu hơn với các sản phẩm desktop của IBM và Microsoft.

Những cải tiến về Di động giúp nâng cao các tính năng về năng suất và không gian làm việc. Giờ đây, Cisco Unified Mobile Communicator hỗ trợ cả các thiết bị chạy trên các hệ điều hành Windows Mobile cũng như là Symbian và BlackBerry. Truyền thông Hợp nhất của Cisco Phiên bản 7.0 vẫn tiếp tục giúp hạ thấp chi phí hệ thống và chi phí quản lý bằng cách nâng cao khả năng mở rộng Cisco Unified Presence tới 30,000 người dùng và Cisco Unity tới 15,000 người dùng trên một máy chủ và bằng cách hỗ trợ việc tối ưu hóa quản lý mạng thông qua một môi trường phát triển thiết bị dễ sử dụng. Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm www.cisco.com/go/unifiedworkspace

Cisco TelePresence Expert on Demand (Chuyên gia Hiện diện Từ xa của Cisco theo Yêu cầu)

Cisco TelePresence Expert on Demand cung cấp một trải nghiệm dịch vụ người dùng cộng tác có diện tiếp xúc rộng (high-touch), cho phép khách hàng kết nối với các chuyên gia lĩnh vực dành cho dịch vụ giống như là gặp mặt trực tiếp, được thiết kế riêng cho từng người chỉ thông qua một nút bấm. Cisco TelePresence Expert on Demand kết hợp sức mạnh của Truyền thông Hợp nhất của Cisco và Trung tâm Liên lạc Hợp nhất của Cisco với trải nghiệm nhúng “như là gặp mặt trực tiếp” của Hiện diện Từ xa của Cisco để thay đổi cách thức các tổ chức cung cấp các dịch vụ tại các điểm bán hàng và các dịch vụ khách hàng có diện tiếp xúc rộng.

Người dùng có thể huy động được sự hỗ trợ của chuyên gia trực tiếp ngay từ bên trong một cuộc họp thông qua Cisco TelePresence hoặc sử dụng một thiết bị đầu cuối Cisco TelePresence dành riêng để có được sự hỗ trợ trực tiếp. Ví dụ như, một ngân hàng bán lẻ có thể cung cấp các dịch vụ “trực tiếp” cho các khách hàng của ngân hàng tại mọi địa điểm thông qua Hiện diện Từ xa của Cisco, trong khi vẫn tối ưu hóa được các tài nguyên được đào tạo chuyên sâu.

Điều đó cung cấp cho các tổ chức năng lực mở rộng các nguồn lực hoặc kiến thức chuyên môn quý giá theo một cách thức có hiệu quả về chi phí mà không phụ thuộc vào vị trí địa lý. Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm: http://cisco.com/en/US/products/ps7060/index.html

Cisco WebEx Connect

Cisco WebEx Connect là một nền tảng ứng dụng dựa trên điện toán đám mây dành cho các ứng dụng kinh doanh cộng tác tổ hợp. Cisco WebEx Connect bao gồm một số ứng dụng tiêu chuẩn như nhắn tin trực tiếp trong doanh nghiệp, các không gian làm việc nhóm, quản lý tài liệu, lịch và thảo luận, có thể được kết hợp lại với các widget của bên thứ ba được phát triển thông qua sử dụng các API mở, cho phép các công ty làm việc từ một không gian làm việc duy nhất.

Điều khiển quản trị bao quát hỗ trợ các yêu cầu về chính sách, an ninh và tuân thủ quy định của doanh nghiệp để hỗ trợ cộng tác liên công ty ở mức độ cao. Cisco WebEx Connect làm việc với các giải pháp nhắn tin doanh nghiệp và hệ thống Truyền thông Hợp nhất của Cisco để cung cấp các năng lực truyền thông hợp nhất trong ngữ cảnh của một tổ hợp cộng tác. Để biết thêm thông tin, ghé thăm: http://www.webex.com/go/connect_tour

Sự sẵn sàng của sản phẩm

Cisco Unified Communications System Release 7.0 và Cisco TelePresence Expert on Demand đã có mặt. WebEx Connect hiện có mặt như một máy khách (client) chạy trên máy desktop và dựa trên Web; hỗ trợ các máy khách di động và được dự kiến có mặt trên thị trường vào đầu năm 2009.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá