Đà Lạt có triển vọng về khoáng sản urani

TP - Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề án “Đánh giá tiềm năng tài nguyên urani Việt Nam” thực hiện từ 2012 đã mang về một số kết quả.

Nhóm nghiên cứu đã xác lập được 12 kiểu mỏ và kiểu khoáng hóa urani trên lãnh thổ Việt Nam; đồng thời xác định được các kiểu mỏ có tiềm năng trong từng khu vực cụ thể. Nhóm nghiên cứu cũng khoanh định được 15 diện tích theo ba mức triển vọng A, B, C để điều tra khoáng sản urani.

Trong đó, ba vùng triển vọng nhất vùng Pia Oắc (Bình Đường, Nguyên Bình, Cao Bằng); vùng Hồ Tuyền Lâm (Định An, Đà Lạt, Lâm Đồng) và vùng Đình Văn, Lâm Đồng. Trên cơ sở kết quả điều tra và khoanh định các vùng triển vọng,  tiềm năng urani của Việt Nam được đánh giá ở mức trung bình. 

Thời gian tới Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiên cứu điều tra khoáng sản urani ở tỷ lệ 1:25.000 và có phương pháp thăm dò, tìm kiếm phù hợp với từng kiểu mỏ trên các diện tích đã khoanh định. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá