Đầu tư Chính phủ điện tử: Chủ yếu phục vụ nội bộ, văn thư

TPO - Sáng 30/3, tại Hội thảo “Phát triển Chính phủ điện tử: Hạ tầng hiện đại, dịch vụ công thông minh, tăng cường minh bạch và gắn kết công dân”, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, đa số hệ thống quản lý văn bản điện tử của các cơ quan nhà nước chỉ chia sẻ nội bộ mà chưa có sự kết nối giữa Trung ương và địa phương.

Ông Nguyễn Phú Tiến cho rằng, thực trạng phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn vừa qua có nhiều phát triển như: hạ tầng kỹ thuật Chính phủ điện tử tại các cơ quan nhà nước đã có bước tiến đáng kể; số máy tính được trang bị cho các cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước khoảng 90%; 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan Trung ương có cổng thông tin điện tử.

Tuy nhiên, thực tế nhiều địa phương hạ tầng kỹ thuật Chính phủ điện tử còn chưa đáp ứng; việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước chủ yếu quy mô nhỏ lẻ, chưa kết nối, chia sẻ trên diện rộng; tỷ lệ các văn bản điện tử được chia sẻ qua mạng còn hạn chế.

Đặc biệt, đa số các cơ quan nhà nước được trang bị hệ thống quản lý văn bản, tuy nhiên hầu hết hệ thống đó chủ yếu chỉ chia sẻ trong nội bộ chưa kết nối được giữa địa phương và Trung ương; phần mềm quản lý điều hành nhiều nơi đã được trang bị cho các cơ quan nhà nước nhưng chủ yếu là dùng cho công tác văn thư, việc điều hành, xử lý văn bản còn hạn chế.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng