Điểm danh 10 loài động vật chạy nhanh nhất trái đất

TPO - Theo thống kê của WondersList, báo săn chính là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới. Tốc độ chạy tối đa của nó lên tới 115 km/giờ.

“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 1 1. Báo săn. Tốc độ chạy tối đa: 115 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 2 2. Linh dương nhảy. Tốc độ chạy tối đa: 100 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 3 3. Linh dương sừng nhánh. Tốc độ chạy tối đa: 88,5 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 4 4. Linh dương đầu bò xanh. Tốc độ chạy tối đa: 80,5 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 5 5. Linh dương đen Ấn Độ. Tốc độ chạy tối đa: 80 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 6 6. Thỏ rừng châu Âu. Tốc độ chạy tối đa: 72 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 7 =7. Chó hoang châu Phi. Tốc độ chạy tối đa: 71 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 8 =7. Kangaroo. Tốc độ chạy tối đa: 71 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 9 9. Ngựa. Tốc độ chạy tối đa: 70,76 km/giờ.
“Điểm danh” 10 loài động vật chạy nhanh nhất Trái Đất - ảnh 10 10. Lừa hoang. Tốc độ chạy tối đa: 70 km/giờ.

WondersList

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá