Giảm 40% lệ phí đăng ký tên miền ”.vn”

TPO - Kể từ ngày 1/1/2017, với tên miền quốc gia “.vn”, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền cấp 2 (1 ký tự, 2 ký tự và tên miền cấp 2 khác) là 200.000 đồng/lần (giảm 150.000 đồng); mức phí 120.000 đồng/lần (giảm 80.000 đồng) đối với các tên miền edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính. Tức giảm khoảng 40%.

Đây là nội dung tại Thông tư quy định về mức, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn”, và địa chỉ internet (IP) của Việt Nam, vừa được Bộ Tài ban hành.

Thông tư áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài được cấp đăng ký, sử dụng tên miền .vn; tổ chức trong nước được cấp đăng ký, sử dụng địa chỉ Internet tại Việt Nam; cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký sử dụng tên miền .vn, và địa chỉ Internet của Việt Nam; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thu, nộp phí, lệ phí tên miền .vn và địa chỉ Internet của Việt Nam.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ cấp đăng ký sử dụng tên miền và địa chỉ internet của Việt Nam sẽ có nhiệm vụ thu phí, lệ phí.

Tính hết tháng 10/2016, tổng số tên miền .vn được duy trì trên hệ thống là 380.787 tên miền .

Về phí duy trì tên miền quốc gia .vn, quy định mới vẫn giữ nguyên mức phí duy trì sử dụng đối với tên miền cấp 2 có 1 ký tự là 40 triệu đồng/năm, phí duy trì sử dụng tên miền cấp 2 có 2 ký tự vẫn 10 triệu đồng/năm.

Riêng tên miền cấp 2 khác, phí duy trì sử dụng đã được giảm xuống còn 350.000 đồng/năm thay vì 480.000 đồng/năm như quy định cũ.

Với tên miền cấp 3 dưới, phí duy trì sử dụng cũng được điều chỉnh giảm, từ 350.000 đồng/năm xuống mức 250.000 đồng/năm đối với tên miền: .com.vn, net.vn, biz.vn; từ 200.000 đồng/năm xuống còn 150.000 đồng/năm với các tên miền: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính. Phí duy trì sử dụng tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 dùng chung tên .vn tiếp tục giữ mức thu 30.000 đồng/năm.

Tuy nhiên, thay vì miễn phí duy trì sử dụng tên miền tiếng Việt như quy định cũ, từ ngày 1/1/2017 tới, việc duy trì tên miền tiếng Việt sẽ phải đóng phí với mức 20.000 đồng/năm.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá