Hàng triệu thuê bao 11 số chuyển về 10 số như thế nào?

TPO - Đầu số 0169 của Viettel sẽ chuyển về đầu số 039, đầu số 0123 của Vinaphone sẽ chuyển thành 083, còn đầu số 0121 của Mobifone sẽ chuyển về đầu số 079.

Hàng triệu thuê bao 11 số chuyển về 10 số như thế nào?

Theo kế hoạch chuyển đổi mã thuê bao di động từ 11 số về 10 số của Bộ Thông tin và Truyền thông, Các thuê bao 11 số của Viettel sẽ chuyển về đầu số 03, thuê bao của Vinaphone sẽ chuyển về đầu số 08 và thuê bao của Mobifone sẽ chuyển về đầu số 07. Cụ thể, các đầu số 0120, 0121, 0122, 0126, 0128 sẽ chuyển tương ứng về các đầu số 070, 079, 077, 076, 078.

Với Vinaphone, các đầu số 0123, 0124, 0125, 0127, 0129 sẽ chuyển tương ứng về các đầu số 083, 084, 085, 081, 082. Với Viettel, các đầu số 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 sẽ chuyển tương ứng về đầu số 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039.

 Với Vietnammobile, các đầu số 0186, 018 sẽ chuyển tương ứng về đầu số 056, 058. Với Gmobile, đầu số 0199 sẽ chuyển về đầu số 59.

Khi thực hiện chuyển đổi, 7 số cuối của thuê bao di động vẫn giữ nguyên, mã mạng cũ như 0169, 0122, 0123 sẽ chuyển về mã mạng. Ví dụ thuê bao 0169 5678945, sau khi chuyển mã mạng sẽ có số thuê bao mới là 0395678945.

Theo kế hoạch thời gian bắt đầu chuyển đổi từ 00h00 phút ngày 15/9/2018 và kết thúc chuyển đổi vào 23h59 phút ngày 30/6/2019.

Trước khi chuyển đổi hoàn toàn sẽ có thời gian quay số song song và thời gian âm thông báo việc chuyển đổi. Cụ thể, từ 00h00 ngày 15/09/2018 đến 23h59 ngày 14/11/2019 sẽ thực hiện quay số song song, tức là thuê bao gọi đến cả đầu số cũ và đầu số mới đều nghe máy được. Từ 00h00 ngày 15/11/2018 đến 23h59 ngày 30/6/2019 sẽ duy trì âm thông báo, báo cho người gọi đến biết việc chuyển đổi mã mạng di động.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông, dự kiến sẽ có 60 triệu thuê bao 11 số phải chuyển đổi về thuê bao 10 số.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng