Hỗ trợ một triệu euro cho doanh nghiệp KHCN trẻ

TP - Bộ KH&CN vừa Khởi động Quỹ hỗ trợ hạt giống (Innofund) trị giá khoảng một triệu euro (hơn 30 tỷ đồng) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp KHCN trẻ ở Việt Nam nguồn vốn phát triển ý tưởng công nghệ của mình.

Quỹ hỗ trợ này là một phần của  Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)” do Chính phủ Bỉ tài trợ không hoàn lại.

Quỹ Innofund sẽ hỗ trợ không hoàn lại mỗi dự án số tiền tối thiểu là 15.000 euro, tối đa là 45.000 euro (tính bằng đồng Việt Nam). Trong tháng 10, Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đề xuất. Thông tin chi tiết tham khảo tại http://innofund.bipp.vn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá