Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009:

Lần đầu dùng công nghệ nhận biết ký tự thông minh

TP - Lần đầu tiên Việt Nam áp dụng một công nghệ mới cho công tác xử lý số liệu – công nghệ nhận biết ký tự thông minh, trong đợt Tổng điều tra dân số và nhà ở bắt đầu từ 1/4/2009.

Toàn bộ phiếu điều tra sẽ được đưa vào máy quét và công nghệ nhận biết ký tự thông minh cho phép thu được thông tin chính xác nhất. Công nghệ này còn rất thuận tiện cho việc lưu giữ cơ sở dữ liệu lâu dài.

Ngoài nội dung điều tra về dân số như lần trước (năm 1999), tổng điều tra lần này mở rộng thêm ba nội dung mới gồm: điều tra về số lượng người khuyết tật, điều tra về thị trường lao động và về chất lượng nhà ở.

Nội dung tổng điều tra dân số và nhà ở lần này gồm dân số chia theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành thị, nông thôn; trình độ học vấn và thực trạng về nhà ở; điều tra trên phạm vi 15% tổng số dân cả nước về tình trạng di cư; tình trạng khuyết tật; tình hình lao động - việc làm; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số và một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư.   

 BTS
(Theo Cổng TTĐT Chính phủ)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá