Nhà mạng nào có tốc độ 4G nhanh nhất?

TPO - MobiFone là nhà mạng dẫn đầu, tiếp đó là VinaPhone, sau đó là Viettel.

Nhà mạng nào có tốc độ 4G nhanh nhất?

Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đo kiểm chất lượng 4G của các nhà mạng tại khu vực Hà Nội. Việc đo kiểm chất lượng 4G LTE của các nhà mạng tại Hà Nội chia làm 2 đợt. Đợt đo kiểm đầu tiên được Cục Viễn thông tiến hành trong thời gian từ ngày 18/12 đến ngày 21/12/2018. Đợt thứ 2 được Cục Viễn thông đo kiểm từ ngày 24/12 đến ngày 27/12/2018.

Cục Viễn thông đo kiểm 4G với 7 chỉ số cơ bản như độ sẵn sàng của mạng vô tuyến, tỷ lệ truy cập thành công dịch vụ, tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi, tốc độ tải dữ liệu xuống và lên trung bình… Kết quả đo kiểm cho thấy 100% các chỉ tiêu chất lượng kỹ thuật của các doanh nghiệp đều đảm bảo tuân thủ quy định. Chỉ tiêu quan trọng nhất để phản ánh chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất là Tốc độ tải dữ liệu, các doanh nghiệp của Việt Nam đều vượt xa mức công bố 1 Mbit/s. Chỉ tiêu Thời gian trễ truy nhập trung bình, Tỷ lệ truyền tải dữ liệu bị rơi của tất cả các nhà mạng đã cho thấy trên địa bàn đo kiểm các doanh nghiệp có vùng phủ sóng tốt.

Trong các chỉ tiêu đo kiểm, hai chỉ tiêu quan trọng nhất là tốc độ tải xuống trung bình và tốc độ tải lên trung bình để đánh giá tốc độ 4G của các nhà mạng. Với 2 chỉ tiêu này, MobiFone là nhà mạng dẫn đầu, tiếp đó là VinaPhone, sau đó là Viettel. Tốc độ tải xuống trung bình của nhà mạng MobiFone đạt 39,04 Mbit/s, của VinaPhone đạt 24,72 Mbit/s, của Viettel chỉ đạt 22,65 Mbit/s. Với tốc độ tải lên trung bình, MobiFone đạt 29,59 Mbit/s , tiếp đó là VinaPhone đạt 23,8 Mbit/s, Viettel chỉ đạt 21,79 Mbit/s.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng