Pha nhào lộn để bắt lợn con của sư tử

TPO - Mẹ con lợn lòi đã không may mắn khi phải chạm mặt hai con sư tử cái đang đói. Lợn mẹ đã may mắn chạy thoát nhưng hai lợn con thì bị sư tử vồ mất. Pha nhào lộn để bắt lợn con của sư tử thực sự rất đẹp mắt.

Pha nhào lộn để bắt lợn con của sư tử

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng