Phát hiện loài sinh vật mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 20/1, tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (Quảng Bình) các nhà khoa học Việt Nam và thế giới vừa phát hiện và công bố một loài ếch giun mới.

Loài ếch giun mới được phát hiện cho khoa học có tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
Loài ếch giun mới được phát hiện cho khoa học có tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Loài này được phát hiện tại khu vực rừng gần bản Cha Lo (xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa), có tên khoa học là Ichthyophis chaloensis sp.nov, thuộc họ Ếch giun (Ichthyophiidae), bộ không chân (Gymnophiona).

Theo mô tả, loài ếch giun mới trên chủ yếu sinh sống dưới thảm mục ven suối đá nhỏ tại khu vực rừng thứ sinh thuộc khu vực mở rộng của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Với việc phát hiện và công bố loài ếch giun mới cho khoa học, tính đến nay đã ghi nhận được 51 loài lưỡng cư tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Phát hiện ếch biết bay, cá giao phối bằng đầu tại Việt Nam

Ếch xanh biết bay, cá giao phối bằng đầu và một loài nhện không mắt sống trong hang là những loài mới được các nhà khoa học phát hiện tại Tiểu vùng sông Mekong.

Theo Lê Phi Long

Người Lao Động

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá