DMCA.com Protection Status

Rắn hổ mang chúa ăn thịt đồng loại

TPO - Rắn hổ mang chúa có thực đơn vô cùng phong phú. Chúng là nỗi khiếp sợ của những loài bò sát, lưỡng cư và những loài thú nhỏ. Rắn hổ mang có thể sẵn sàng ăn thịt ngay cả đồng loại của mình.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng