Sản phẩm định tuyến Cisco 7200 mới

Cisco Systems giới thiệu 3 sản phẩm định tuyến dòng Cisco® 7200 mang lại khả năng tập hợp các dịch vụ trên mạng diện rộng WAN và mạng đô thị MAN với các cấp độ mới về tính khả mở, giá trị sử dụng, hiệu suất hoạt động và tính linh hoạt.

Các sản phẩm mới này mang lại sự đảm bảo cho các khách hàng khi đáp ứng những đòi hỏi ngày càng tăng của trụ sở chính về sức mạnh, tính bảo mật và khả năng của hệ thống với những dịch vụ tích hợp như bảo mật tăng cường, triển khai thoại và video ở các văn phòng chi nhánh.

Nền tảng định tuyến Cisco 7200 đã và đang gặt hái được những thành công nhất định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, chiếm xấp xỉ 15% tổng doanh số triển khai trên toàn cầu của dòng Cisco 7200. Những sự tăng cường này dự kiến sẽ thúc đẩy khả năng ứng dụng lớn hơn nữa của sản phẩm này tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Các sản phẩm mới Cisco 7200 Network Processing Engine (NPE-G2), Cisco 7200 VPN Services Adapter (VSA) và Cisco 7200 Port Adapter Jacket Card đã thiết lập một chuẩn mực mới về độ bảo mật cao, khả năng tập hợp các dịch vụ được định tuyến ở các tốc độ kết nối mạng gigabit và OC-3.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng