Tăng chế tài xử lý việc mua bán, tiết lộ thông tin thuê bao

TPO - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son vừa ký ban hành Chỉ thị 11 yêu cầu các doanh nghiệp không được kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện việc đăng ký thông tin.

Tăng chế tài xử lý việc mua bán, tiết lộ thông tin thuê bao

Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động phải tăng cường phổ biến, hướng dẫn các tổng đại lý bán sim, đại lý bán sim, các điểm đăng ký thông tin thuê bao nghiêm túc chấp hành các quy định về trách nhiệm bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông; không mua bán, lưu thông sim đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo đúng quy định.

Đặc biệt, các doanh nghiệp không được kích hoạt dịch vụ di động trả trước cho thuê bao khi chính chủ thuê bao vẫn chưa thực hiện việc đăng ký thông tin thuê bao theo quy định; phải bổ sung quy định xử phạt và xử lý nghiêm các tổng đại lý bán sim, đại lý bán sim, các điểm đăng ký thông tin thuê bao và các cá nhân thuộc doanh nghiệp có hành vi kích hoạt sim chưa đăng ký, mua bán, lưu thông trên thị trường sim sai quy định; mua bán, trao đổi, tiết lộ thông tin thuê bao trái pháp luật.

Thanh tra Bộ TT&TT có tránh nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu đề xuất, sửa đổi bổ sung Nghị định 174/2013 theo hướng tăng chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thu thập, sử dụng, phát tán và kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông và mua bán, lưu thông trên thị trường sim đã được kích hoạt sẵn dịch vụ di động trả trước khi chưa đăng ký thông tin thuê bao theo quy định…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng