Thử nghiệm thiết bị quét não để kiểm tra độ tập trung của học sinh

Một công ty tại Mỹ đã chế tạo, phát triển thành công thiết bị có tên Focus 1, có thể giúp giáo viên xác định học sinh nào cần thêm sự hỗ trợ.

Thử nghiệm thiết bị quét não để kiểm tra độ tập trung của học sinh

VTC

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá