Thủ tướng yêu cầu đưa công nghệ thông minh vào thống kê

Mục tiêu là ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn vào năm 2020 để giảm chi phí, nâng cao chất lượng và tăng cường khả năng dự báo.

Công tác điều tra, thống kê sẽ phải dùng công nghệ thông minh.
Công tác điều tra, thống kê sẽ phải dùng công nghệ thông minh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký Quyết định 501 phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Mục tiêu của đề án đến năm 2020 xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia, từng bước kết nối với hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành, địa phương. Dữ liệu các cuộc tổng điều tra thống kê khác và một số cơ sở dữ liệu bộ, ngành được kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin của Tổng cục Thống kê.

Theo đề án, các đơn vị phải sử dụng công nghệ thông minh (webform và thiết bị cầm tay) thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điện tử trong các cuộc điều tra thống kê. Mục tiêu là 80% trong tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; 75% trong điều tra nông thôn và nông nghiệp giữa kỳ năm 2020; 75% trong điều tra doanh nghiệp và hộ cá thể; 80% trong các cuộc điều tra khác... được thực hiện bằng công nghệ này.

Đề án cũng nêu rõ, sử dụng công nghệ thông minh vào các công đoạn của điều tra doanh nghiệp, thay thế phiếu điều tra giấy bằng phiếu điện tử; xây dựng dữ liệu đặc tả, thiết kế phiếu và ứng dụng phần mềm phục vụ thu thập thông tin…

Việc triển khai đề án nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin -truyền thông và khoa học dữ liệu cho người làm công tác thống kê nhà nước; phổ biến thông tin thống kê và chia sẻ dữ liệu theo hướng hiện đại, chất lượng và bảo mật thông tin nhằm phục vụ công tác quản lý, điều hành đất nước.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng