Thực hư chuyện Cù Lao Chàm bị san ủi rừng đặc dụng để làm đường

Xung quanh ý kiến trái chiều về tình trạng xây dựng gây tác động tiêu cực tới khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Hồng Quang - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam.

Cù Lao Chàm
Cù Lao Chàm

Ông Nguyễn Hồng Quang khẳng định, UBND tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm đến khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, đặt mục tiêu gìn giữ, bảo tồn nguyên vẹn khu vực này.

Tất cả các dự án đầu tư xây dựng quanh khu vực này đều đã được chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và đặt ra những yêu cầu khắt khe đối với chủ đầu tư, đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát quá trình triển khai thực hiện.

Dự án Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm được cấp giấy chứng nhận đầu tư và báo cáo
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vào năm 2005 và 2006. Ngay sau đó, chủ đầu tư đã tiến
hành triển khai theo đúng quy hoạch và giấy phép được duyệt. Tới năm 2009, Cù Lao Chàm
được công nhận trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới. 

Theo điều 20 luật Bảo vệ môi trường, chủ dự án phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong các trường hợp sau: Không triển khai dự án trong thời gian 24 tháng kể từ thời điểm quyết định phê duyệt ĐTM; Thay đổi địa điểm thực hiện dự án so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Như vậy, đối với trường hợp này, dự án đã triển khai trong 24 tháng kể từ thời điểm ĐTM được
duyệt, hiện tại thi công theo quy hoạch và giấy phép được cấp, không thay đổi địa điểm, không
tăng quy mô đầu tư; Chủ đầu tư cũng đã tuân thủ Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015
của Chính phủ về việc Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá
tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Theo quy định của pháp luật, trường hợp này không cần phải làm lại ĐTM, nhưng tỉnh đã yêu
cầu công ty Thương mại - đầu tư - du lịch Cù Lao Chàm vừa nghiêm túc chấp hành đầy đủ
ĐTM được duyệt, đồng thời phải cập nhật thông tin về Khu dự trữ sinh quyển thế giới này để
trong quá trình thực hiện dự án không gây tác động tiêu cực. Trước các yêu cầu của tỉnh, chủ đầu tư đều chấp hành nghiêm túc.

Chưa phát hiện xây dựng sai quy hoạch

Thưa ông, có thông tin về việc chủ đầu tư đưa máy móc san ủi xuyên vào những mảng rừng tự nhiên để mở đường vào khu du lịch thì sao, tỉnh có nắm được tình hình?

Trong quá trình kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án, chúng tôi chưa phát hiện ra tình trạng
xây dựng sai phép, sai quy hoạch.

Công ty Thương mại - đầu tư - du lịch Cù Lao Chàm thi công tuân thủ theo quy hoạch được
duyệt tại QĐ số 2989/QĐ- UBND ngày 25/9/2007 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê
duyệt quy hoạch chi tiết Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm và theo diện tích đất được
UBND tỉnh giao.

Theo QĐ 5007/QĐ-UBND về việc thu hồi đất cho công ty Thương mại - đầu tư - du
lịch Cù Lao Chàm thuê đất xây dựng Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm, các loại đất thuộc
phạm vi dự án được quy định rất rõ như sau: đất mặt nước biển, đất hoang đồi núi, đất hoang
bằng, đất lúa, đất màu. Không có bất cứ diện tích nào là đất rừng đặc dụng.

Ngoài chuyện đất rừng, có ý kiến lo ngại khi đi vào hoạt động, khu du lịch này sẽ lấy hết nguồn nước ngọt của dân đảo. Lo ngại này có cơ sở không?

Trước khi chấp thuận cấp phép đầu tư cho bất kỳ dự án nào, chúng tôi đều nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng mọi tác động về mội trường, sinh thái, đời sống người dân xung quanh…

Cụ thể đối với dự án Khu du lịch sinh thái biển Cù Lao Chàm, trong các quyết định phê duyệt quy hoạch, đều ghi rõ nguồn cung cấp nước chính là lấy từ nguồn nước tự chảy khu vực khe núi đá phía Bắc.

Việc khai thác nguồn nước ngầm sử dụng cho dự án (nếu có) phải hạn chế đến mức thấp nhất và chỉ khi thật cần thiết, các phương án khác không đảm bảo mới được sử dụng…

Còn để chuẩn bị hạ tầng lâu dài cho phát triển du lịch, tỉnh Quảng Nam đã có những bước đi
vững chắc, trong đó có việc chuẩn bị sẵn nguồn nước ngọt. Tỉnh đang xây dựng hồ chứa nước
với công suất 1.500m3/ ngày đêm dự kiến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành.

Theo Vietnamnet

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá