Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa dạng 3D

TP - Triển lãm lần này đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D (VR3D). Với công nghệ VR3D, các tư liệu, hiện vật bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa sẽ được số hóa và tích hợp thành một chương trình triển lãm số.

Các em học sinh xem triển lãm qua màn hình với công nghệ 3D. Ảnh: TTXVN.
Các em học sinh xem triển lãm qua màn hình với công nghệ 3D. Ảnh: TTXVN.

Trên cơ sở kết quả của 74 cuộc triển lãm đã được tổ chức tại 51 tỉnh, thành phố, 10 điểm đảo, huyện đảo và 13 đơn vị lực lượng vũ trang trên phạm vi cả nước, ngày 29/12, tại tỉnh Bắc Kạn, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

Triển lãm lần này đã ứng dụng công nghệ thực tế ảo 3D (VR3D). Với công nghệ VR3D, các tư liệu, hiện vật bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa sẽ được số hóa và tích hợp thành một chương trình triển lãm số.

Bản đồ và tư liệu trưng bày tại Triển lãm (diễn ra đến hết ngày 2/1/2017) là một phần bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông. 

Các tư liệu cho thấy Nhà nước Việt Nam, từ thời kỳ phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. 

Đó là một quá trình liên tục, lâu dài, diễn ra trong hòa bình, được ghi nhận trong nhiều nguồn sử liệu của Việt Nam và các nước, đặc biệt là những tư liệu, bản đồ được soạn vẽ, xuất bản từ thế kỷ XVI đến nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới.

Triển lãm gồm các nhóm tư liệu chính: Phiên bản của các văn bản Hán - Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Đặc biệt là các châu bản triều Nguyễn (từ triều Gia Long đến triều Bảo Đại) ban hành liên quan trực tiếp vấn đề khai thác, quản lý, xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam Việt Nam ban hành trong thời kỳ 1954 - 1975 tiếp tục khẳng định quá trình quản lý hành chính, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Phiên bản của các văn bản hành chính của nhà nước Cộng hòa XHCH Việt Nam ban hành từ năm 1975 đến nay tiếp tục khẳng định thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và những vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam. 

Một số tư liệu, ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng