[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam

TPO - Hàng trăm cô người mẫu xinh đẹp xuất hiện lộng lẫy khiến Triển lãm Ô tô Việt nam 2015 thêm phần sôi động. Năm nay tuy không có những cái tên như BMW, Audi hay Porsche, nhưng Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam vẫn quy tụ đầy đủ dàn người mẫu từ Tây tới ta.

[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 1
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 2
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 3
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 4
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 5
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 6
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 7
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 8
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 9
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 10
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 11
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 12
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 13
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 14
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 15
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 16
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 17
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 18
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 19
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 20
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 21
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 22
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 23
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 24
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 25
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 26
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 27
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 28
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 29
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 30
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 31
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 32
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 33
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 34
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 35
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 36
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 37
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 38
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 39
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 40
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 41
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 42
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 43
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 44
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 45
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 46
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 47
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 48
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 49
[VMS 2015] Mỹ nhân đổ bộ Triển lãm ô tô lớn nhất Việt Nam - ảnh 50

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng

Khám phá