Xe tải nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ 31/3

TPO - Từ ngày 31/3/2017, ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel nhập khẩu và động cơ ô tô, ô tô xát xi nhập khẩu phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô mới chạy chạy bằng nhiên liệu diezel phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải được quy định tại Quyết định số 49.

Xe tải nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 từ 31/3

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 126/TB-VPCP ngày 10/3/2017.

Theo đó, Bộ GTVT khẳng định đã chuẩn bị đủ điều kiện để thực hiện và đang thực hiện việc kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe ô tô, xe mô tô sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu mới theo đúng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg.

Bộ GTVT xin đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án thực hiện. Cụ thể, giao Bộ Công thương chỉ đạo các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu khẩn trương cung ứng dầu diezel đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 trên thị trường trong quý 2/2017. Bộ GTVT thông báo các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô rà soát, báo cáo chi tiết số lượng theo từng kiểu loại ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel và thời điểm về đến Việt Nam trước ngày 31/3/2017.

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô rà soát báo cáo chi tiết số lượng theo từng kiểu loại động cơ ô tô, ô tô sát xi phục vụ sản xuất lắp ráp ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel hiện lưu kho vào thời điểm nhập khẩu về đến cửa khẩu Việt Nam trước ngày 31/3/2017, gửi Bộ GTVT trước ngày 31/3/2017; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/4/2017 để xem xét, chấp thuận.

Từ ngày 31/3/2017, ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel nhập khẩu và động cơ ô tô, ô tô sát xi nhập khẩu phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel phải đáp ứng Quyết định 49.

Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô chịu trách nhiệm chấm dứt đề nghị thực hiện thủ tục đăng kiểm từ ngày 1/1/2018 đối với các loại ô tô mới chạy bằng nhiên liệu dezel sản xuất, lắp ráp sử dụng động cơ ô tô, ô tô sát xi và ô tô mới chạy bằng nhiên liệu diezel nhập khẩu nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức kết luận giữ nguyên lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới được quy định tại Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. 

 Như vậy, từ ngày 1/1/2017, tất cả các loại xe ôtô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4. Riêng ô tô chạy bằng nhiên liệu diezel cho phép thực hiện đến 31/12/2017. Bộ GT-VT khẩn trương đề xuất phương án thực hiện trình Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

Kết luận của Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Tài chính; các tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) báo cáo, kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quyết định 49 và các nhiệm vụ liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, trong đó nêu rõ những nội dung đã đủ điều kiện để áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo lộ trình yêu cầu thực hiện ngay, những vấn đề tồn tại phải có giải pháp khả thi để thực hiện đúng Quyết định 49, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2017.

PGS.TS Phạm Ngọc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam cho rằng, không thể đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế. Không thể mãi lùi, giãn vì như thế Việt Nam sẽ chậm trễ hơn so với các nước trong khu vực trong việc thực hiện áp dụng tiêu chuẩn về khí thải. Thực tế, Singapore hiện đang áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5; Malaysia áp dụng mức 4; Thái Lan áp dụng mức 4 từ năm 2015; Campuchia, Indonesia cũng áp dụng mức 4 từ năm 2017.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Khoa học

Mới - Nóng