Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn

TPO - Trong khuôn khổ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, sáng 13/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã ký kết Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn ký kết giai đoạn 2017-2022.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ban, ngành chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Như Ý
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ban, ngành chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Như Ý

Quy chế quy định về quan hệ phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Đoàn giai đoạn 2012-2017. Theo đó, nhiều cơ chế, chính sách đối với thanh niên, chương trình, đề án Đoàn tham gia phát triển kinh tế đã được Chính phủ ban hành. 
Tiêu biểu, Đề án Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020; Chính sách đối với hoạt động tình nguyện của thanh niên; Đề án Quy hoạch xây dựng Làng Thanh niên lập nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2020; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2012 - 2017; Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2013 - 2020; Đề án Hỗ trợ trang thiết bị cho 100 Nhà thiếu nhi cấp huyện; Đề án Xây dựng Đảo Thanh niên toàn quốc, giai đoạn 2013 - 2020; Đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.
Trong giai đoạn 2012-2017, triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả toàn diện, quan trọng. Nổi bật có 23.507 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh, 1.445 điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp toàn quốc được tuyên dương. Giúp đỡ, cảm hóa, giáo dục 46.269 thanh thiếu niên chậm tiến trở nên tiến bộ.
Cả nước có 4.367 Đoàn xã, phường, thị trấn thành lập được 5.331 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế; số mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi đạt 9.369 mô hình. Đoàn viên, thanh niên cả nước đóng góp hàng triệu ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa hơn 31.500 km đường giao thông, 61.999 km kênh mương nội đồng, 2.820 nhà văn hóa, 5.255 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi.
Hiện nay, nguồn Quỹ Quốc gia về việc làm cho thanh niên vay hơn 72 tỷ đồng, đang triển khai thực hiện tại 61 tỉnh, thành đoàn với 1.420 dự án, giải quyết việc làm cho 3.300 lao động; dư nợ ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội trong hệ thống Đoàn thanh niên đạt gần 20.250 tỷ đồng với 841.000 hộ vay.

Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn  - ảnh 1

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày tóm tắt Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn ký kết giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Như Ý

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn ký kết giai đoạn 2017-2022.

Quy chế quy định phối hợp công tác các nội dung: Công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi; công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em. Quy chế cũng quy định rõ chế độ hội họp và trao đổi thông tin; Kinh phí hoạt động tổ chức thực hiện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã ký kết Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn ký kết giai đoạn 2017-2022.
Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn  - ảnh 2 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ban, ngành chứng kiến lễ ký kết Nghị quyết liên tịch ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn giai đoạn 2017-2022. Ảnh: Như Ý

Tiền Phong thông tin nội dung Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ban chấp hành T.Ư Đoàn

Công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ; đoàn kết, tập hợp thanh niên

 1. Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tăng cường phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu nhi. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hóa, có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên; xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 Chính phủ tạo điều kiện để Ban Chấp hành T.Ư Đoàn triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 với các nội dung cụ thể: Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án tại cơ sở để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp khắc phục; tạo điều kiện bố trí nguồn lực, kết hợp tăng cường xã hội hóa nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của thanh thiếu nhi.

2. Chính phủ chỉ đạo các cơ quan quản lý về thông tấn, báo chí tạo điều kiện để tuyên truyền về hoạt động của Đoàn Thanh niên; định hướng giá trị cho thanh thiếu niên trong rèn luyện, học tập và lao động sản xuất; phối hợp với tổ chức Đoàn phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, gương thanh thiếu niên tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên truyền, góp phần nhân rộng những điển hình tiên tiến; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên thông qua mạng lưới thăm dò dư luận, đối thoại trực tiếp, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội.

T.Ư Đoàn Thanh chỉ đạo hệ thống báo chí, phát thanh, truyền hình của Đoàn tích cực tuyên truyền tới người dân và thanh thiếu niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh phản ánh trên mặt báo các hoạt động của đời sống xã hội; giới thiệu gương người tốt, việc tốt, những điểm sáng tích cực có giá trị giáo dục lối sống đẹp cho thanh thiếu nhi.

3. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành T.Ư Đoàn thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Đoàn thực sự vững mạnh, tập hợp đoàn kết đông đảo thanh niên; tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Hội do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt chính trị (Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam) thực hiện tốt công tác mở rộng, đoàn kết, tập hợp thanh niên.

4. Chính phủ tạo điều kiện để T.Ư Đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế của thanh niên, mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; ưu tiên phát triển hợp tác thanh niên với các nước láng giềng, ASEAN, các nước có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các tổ chức, cơ chế hợp tác đa phương mà Việt Nam là thành viên; mở rộng các lĩnh vực, đối tượng giao lưu hợp tác thanh niên, đặc biệt là đối tượng thanh niên doanh nhân và nhà khoa học trẻ; hỗ trợ và phát huy lực lượng thanh niên Việt Nam tại nước ngoài; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ, tiếng Anh cho thanh niên. Hỗ trợ hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước; đẩy mạnh công tác vận động, khuyến khích, phát huy vai trò của thanh thiếu nhi Việt Nam ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước.

Phối hợp phát huy thanh niên thực hiện các mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc

1. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên đảm nhận thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu phát huy vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã an toàn khu, xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

2. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy tính sáng tạo không ngừng của thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày. Giao Đoàn Thanh niên đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; kết nối, phát huy các sản phẩm nghiên cứu, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

3. Chính phủ tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong bảo vệ Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh; tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư; vận động đoàn viên, thanh niên các lực lượng, các thành phần trong xã hội tham gia (hoặc là nòng cốt) trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc.

4. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm ký kết chương trình phối hợp với T.Ư Đoàn (hằng năm hoặc giai đoạn) nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, gắn với lĩnh vực, chức năng của bộ, ngành.

Phối hợp hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học; định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

1. Chính phủ chỉ đạo các các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện tốt các chỉ tiêu, nội dung chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 - 2020. Hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tổ chức các chương trình, hoạt động cổ vũ, xây dựng tinh thần hiếu học, học tập, nghiên cứu khoa học suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong thanh niên. Chăm lo, đồng hành với sinh viên, giáo viên trẻ, đặc biệt ở khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Tham gia vận động học sinh đã bỏ học và có nguy cơ bỏ học trở lại trường; tham gia tích cực vào công tác xóa mù chữ. Cổ vũ, động viên, khuyến khích, hỗ trợ thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên. Tập hợp, thu hút nhân tài, tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao.

T.Ư Đoàn phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan đầu tư, phát huy vai trò của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các đơn vị làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn ở cấp tỉnh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn.

2. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tham gia và tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

3. Chính phủ phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tham gia hiệu quả vào việc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên; tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm cho thanh niên, sinh viên; các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, bộ đội, công an xuất ngũ; thanh niên xuất khẩu lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm dịch vụ việc làm do Đoàn Thanh niên quản lý. Chính phủ tăng nguồn vốn Quỹ Quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hỗ trợ vay vốn cho thanh niên làm kinh tế.

4. Chính phủ phối hợp và tạo điều kiện để Ban Chấp hành T.Ư Đoàn tổ chức triển khai hiệu quả chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông về khởi nghiệp. Tìm kiếm, phát triển và hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên vào thực tiễn. Tư vấn, đào tạo, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp. Chính phủ hoàn thiện các chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tham gia phát triển kinh tế.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh truyền thông và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp, đặc biệt là sáng tạo khởi nghiệp thành công; hỗ trợ phát triển các vườn ươm doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp

5. Chính phủ phối hợp và tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kiến thức về kỹ năng trong cuộc sống cho thanh niên; tổ chức các chương trình giáo dục kỹ năng trong trường học. Phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục thể thao trong thanh niên. Phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực của thanh niên Việt Nam.  Tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên; quan tâm đầu tư các chương trình, cuộc thi có tính giáo dục, phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, phát huy sở trường của thanh niên trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa thể thao của Đoàn; xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách; kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với thanh thiếu nhi

1. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005 để sớm trình Quốc hội xem xét, ban hành. Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên phù hợp với tình hình mới. Trong đó, tập trung nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách khuyến khích thanh niên khởi nghiệp; tạo điều kiện cho thanh niên phát triển và phát huy vai trò thanh niên, Đoàn Thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức các chương trình, hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong tham gia cải cách hành chính nhà nước, xây dựng công sở văn minh - hiện đại. Nâng cao vi trò, vị trí của T.Ư Đoàn trong việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

3. Khi được đề nghị tham gia nghiên cứu, đề xuất hoặc góp ý xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách cho thanh niên và công tác thanh niên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn có trách nhiệm phối hợp, trao đổi thông tin với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ để triển khai thực hiện. T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai các nội dung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thanh niên; đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về chính sách, chỉ tiêu biên chế đối với cán bộ Đoàn tại các bộ, ngành trung ương; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành, sửa đổi ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Đề án liên quan đến thanh niên và thiếu niên nhi đồng. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ phối hợp của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ với Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

4. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi, cơ quan chủ trì công tác thanh tra, kiểm tra có trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp để thanh tra, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, phối hợp xem xét những vấn đề liên quan trước khi kết luận  hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Ban Bí thư T.Ư Đoàn cử đại diện tham gia các tổ chức tư vấn về thanh niên và công tác thanh niên theo đề nghị của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; được cử đại diện tham gia các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

6. Ban Bí thư T.Ư Đoàn có trách nhiệm phối hợp các bộ, ngành, cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với xây dựng, thực hiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án, đề án đối với thanh niên và công tác thanh niên được quy định tại Nghị quyết số 45/ NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nghị định  số 78/2017/NĐ- CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2017 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên 2005, Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011, của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

7. Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp, xem xét, trả lời kiến nghị của T.Ư Đoàn theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại Thông báo số 327-TB/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị đề làm cơ sở đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo quy định của pháp luật.

Phối hợp công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; thực hiện pháp luật về trẻ em

1. Chính phủ hỗ trợ, tạo điều kiện để Ban Chấp hành T.Ư Đoàn thực hiện tốt công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, thực hiện tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo quy định của Luật Trẻ em năm 2016.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phối hợp tạo điều kiện và hỗ trợ Đoàn Thanh niên xây dựng các thiết chế văn hóa, điểm vui chơi cho thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục thực hiện Đề án hỗ trợ trang thiết bị cho Nhà thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện.

Chế độ hội họp và trao đổi thông tin

1. Chính phủ thường xuyên thông báo về tình hình kinh tế - xã hội và các quyết định, chủ trương quan trọng của Chính phủ liên quan đến thanh thiếu nhi để Ban Chấp hành T.Ư Đoàn biết và phối hợp tổ chức thực hiện.

2. Định kỳ hằng năm, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Bí thư T.Ư Đoàn để nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, giải quyết các kiến nghị liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.

3. Ban Bí thư T.Ư Đoàn được mời dự các phiên họp Chính phủ khi thảo luận những vấn đề có liên quan, các hội nghị chuyên đề của Chính phủ có liên quan đến thanh thiếu nhi, công tác thanh niên và hoạt động của tổ chức Đoàn.

4. Ban Bí thư T.Ư Đoàn mời đại diện các Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan dự các kỳ họp của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn để nắm tình hình và nghe các ý kiến tham gia về quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, về vấn đề thanh niên và sự tham gia quản lý nhà nước của tổ chức Đoàn.

5. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong công tác nghiên cứu, thông tin về thanh niên; cung cấp, trao đổi các thông tin cần thiết liên quan đến tình hình thanh niên để tham mưu Chính phủ ban hành quy định về chế độ, chính sách, chiến lược phát triển thanh niên cho phù hợp.

Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của T.Ư Đoàn do ngân sách Trung ương bảo đảm theo quy định của pháp luật. Hằng năm, Ban Bí thư T.Ư Đoàn lập dự toán ngân sách cho các nhiệm vụ đã được giao của T.Ư Đoàn gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

2. Trường hợp phát sinh nhiệm vụ, hoạt động đột xuất được cấp có thẩm quyền giao trong quá trình thực hiện dự toán được giao, Ban Bí thư T.Ư Đoàn xây dựng dự toán chi tiết gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Chính phủ giao Bộ Tài Chính hướng dẫn T.Ư Đoàn xây dựng dự toán thu, chi hàng năm theo Luật ngân sách Nhà nước và dự toán kinh phí trong trường hợp có nhiệm vụ, hoạt động phát sinh đột xuất.

Tổ chức thực hiện

1. Các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm thực hiện Quy chế này; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh.

2. Ban Chấp hành T.Ư Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện Quy chế này; chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh phối hợp tham mưu ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Định kỳ 6 tháng, Văn phòng Chính phủ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp tại các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố. Định kỳ hằng năm, Văn phòng Chính phủ và Ban Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, đánh giá việc thực hiện Quy chế này để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Ban Chấp hành T.Ư Đoàn.

Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa XI ra mắt

Tại hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, đã bầu ra Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn gồm 4 đồng chí và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. 

[Infographics] Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn các thời kỳ

Chiều 12/12, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa XI, anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Cùng điểm lại các đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ.

Thủ tướng: Thanh niên tiên phong, dấn thân trong mọi lĩnh vực

Sau 3,5 ngày làm việc khẩn trương và đầy trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp. Thủ tướng Chính phủ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội.

[Infographics] Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI

Chiều 12/12, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH T.Ư Đoàn khóa XI, anh Lê Quốc Phong tái đắc cử Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các anh Nguyễn Anh Tuấn, Bùi Quang Huy, Nguyễn Ngọc Lương cũng tái đắc cử vị trí Bí thư T.Ư Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Danh sách Ban chấp hành trung ương Đoàn khóa XI

Chiều 12/12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022 đã công bố kết quả bầu ban chấp hành T.Ư Đoàn khoá XI.

Cùng chuyên mục

Xem thêm ĐẠI HỘI XI

Cùng chủ đề

Mới - Nóng