Vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng nông thôn mới

TPO - Trình bày tham luận tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, anh Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai đã có những chia sẻ sâu sắc về “Giải pháp và vai trò của Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới".

Theo anh Hưng, để việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở hiệu quả và chất lượng thì các cấp bộ Đoàn phải tăng cường xây dựng lực lượng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn.

Vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng nông thôn mới - ảnh 1 Anh Giàng Quốc Hưng, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Vì tổ chức Đoàn có mạnh thì việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở cơ sở mới có chiều sâu và hiệu quả. Từ nhận thức trên, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao tỷ lệ tập hợp vào tổ chức; tập trung chỉ đạo cơ sở yếu kém, phát triển hội viên, đoàn viên, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên.

Anh Hưng cũng cho biết: để góp phần xây dựng nông thôn mới, tổ chức Đoàn cần chú trọng phối hợp có hiệu quả với ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn, các ngành, địa phương đơn vị và doanh nghiệp.

Phát huy trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn ở khu vực doanh nghiệp, đô thị tạo ra nguồn lực mạnh hỗ trợ cho thanh niên nông thôn trong xây dựng các mô hình điểm, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ tham gia xây dựng nông thôn mới mà tổ chức Đoàn đề ra.

Cần quan tâm chăm lo, giải quyết nhu cầu chính đáng của thanh niên, như tổ chức các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới, mô hình câu lạc bộ, hợp tác xã, các mô hình bền vững tại cộng đồng, tham gia giải quyết việc làm, giúp thanh niên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương.

Tùy điều kiện cụ thể từng vùng, từng địa phương, xây dựng các mô hình điểm hỗ trợ thanh niên và thường xuyên đánh giá tác động, hiệu quả việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng. 

Ngoài ra, tổ chức Đoàn thanh niên các cấp cần nghiên cứu các giải pháp, đề xuất cấp uỷ, chính quyền không ngừng quan tâm xây dựng các thiết chế văn hoá, tổ chức hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên và cộng đồng.

Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh niên; Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, vì thanh niên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm ĐẠI HỘI XI

Mới - Nóng

Khám phá