Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp

TPO - Nhiều người đẹp nổi tiếng đã góp mặt trong Hanoi Fashion Week - Tuần lễ thời trang Hà Nội 2012, diễn ra cuối tuần qua, tại Trung tâm thương mại Grand Plaza (Hà Nội).

Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp

Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp

> Phần I

TPO - Nhiều người đẹp nổi tiếng đã góp mặt trong Hanoi Fashion Week - Tuần lễ thời trang Hà Nội 2012, diễn ra cuối tuần qua, tại Trung tâm thương mại Grand Plaza (Hà Nội).

Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 1
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 2
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 3
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 4
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 5
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 6
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 7
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 8
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 9
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 10
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 11
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 12
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 13
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 14
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 15
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 16
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 17
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 18
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 19
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 20
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 21
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 22
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 23
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 24
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 25
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 26
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 27
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 28
Chân dài khuấy động sàn catwalk giữa thủ đô- tiếp - ảnh 29

Trường Phong


Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Đẹp

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá