Chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai

TP - Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 484/QĐ-BTNMT phê duyệt kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai.

Theo Kế hoạch, Bộ sẽ có văn bản gửi UBND 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Đề cương báo cáo đánh giá 3 năm tổ chức thi hành luật.

Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, Bộ sẽ tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế tại các tỉnh, thành phố đại diện cho 3 miền (dự kiến vào tháng 4 và tháng 5/2017).

Trước đó, ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai số 45/2013/QH13, có hiệu lực kể từ 01/7/2014 với 14 chương, 212 điều. Quá trình triển khai trong thực tế, luật bộc lộ một số bất cập.

Thời gian gần đây, các cơ quan quản lý đề cập nhiều đến vấn đề cần sửa đổi hạn điền trong Luật Đất đai để cởi nút thắt cho nông nghiệp công nghệ cao.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Mới - Nóng