Cơ quan quản lý cấp tỉnh được lập sàn BĐS?

TP - Theo dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bất động sản (BĐS) cấp tỉnh, được thành lập sàn giao dịch BĐS, như một đơn vị sự nghiệp có thu để vừa kinh doanh vừa phục vụ quản lý nhà nước.

Dự luật cũng bỏ quy định tổ chức, cá nhân kinh doanh BĐS phải bán sản phẩm thông qua sàn. Chỉ khuyến khích thực hiện giao dịch thông qua sàn để đảm bảo công khai, minh bạch và quyền lợi các bên.

Thực tế, thời gian gần đây để giảm chi phí, hạ giá bán nhiều chủ đầu tư đã trực tiếp bán nhà tới tay khách hàng.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Mới - Nóng