Đã Nẵng phê duyệt chiến lược nhà ở đến năm 2020

TPO - Định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020, đối với nhà ở thương mại Đà Nẵng sẽ phát triển nhà ở thương mại gắn với nhu cầu cụ thể tại từng khu vực; xém xét phê duyệt thêm các dự án nhà ở tại khu vực đô thị cũ phù hợp với quy mô dân số.

UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt trên 28m2/người.
UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt trên 28m2/người.

Ngày 27/9, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch số 6731 về phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

Việc ban hành kế hoạch nhằm mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở tại chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được duyệt; xác định vị trí, khu vực phát triển nhà ở, số lượng, quy mô dự án phát triển nhà ở đến năm 2020 và từng năm….

Trong định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020, đối với nhà ở thương mại UBND thành phố  cho biết: sẽ phát triển nhà ở thương mại gắn với nhu cầu cụ thể tại từng khu vực; xem xét phê duyệt thêm các dự án nhà ở tại khu vực đô thị cũ phù hợp với quy mô dân số bao gồm các phường: Vĩnh Trung, Thạc Gián, Tân Chính, Chính Gián, Hòa Khê (Thanh Khê), Hải Châu I, Hải Châu II, Thạch Thang, Thanh Bình, Thuận Phước, Bình Thuận, Hòa Thuận Đông , Hòa Thuận Tây, Nam Dương, Phước Ninh, Bình Hiên, Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam (Hải Châu) và phường Khuê Trung (Cẩm Lệ); Các khu vực còn lại xem xét phát triển các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị phù hợp với quy hoạch chung và đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỷ thuật, hạ tầng xã hội.

Đối với nhà ở tái định cư, thành phố Đà Nẵng định hướng không phát triển các dự án nhà ở tái định cư riêng biệt mà kết hợp giữa bồi thường bằng đất ở, bồi thường bằng tiền để người dân tự lo chỗ ở và bố trí mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thực hiện rà soát đánh giá, kiểm định các khu nhà chung cư và nhà tập thể xuống cấp  để đưa ra phương án khai thác, sử dụng hoặc di dời cải tạo xây dựng lại nhà chung cư theo quy định. Đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị, UBND thành phố và UBND các quận, huyện theo phân cấp hướng dẫn cụ thể cho các nhà đầu tư thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đối với nhà ở công vụ, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: không phát triển nhà ở ở công vụ theo dự án mà thực hiện bố trí quỹ nhà ở công vụ theo hình thức thuê hoặc mua lại nhà ở thương mại hoặc sử dụng một số căn hộ nhà ở xã hội để bố trí cho các cán bộ đủ điều kiện theo quy định của Luật nhà ở trong trường hợp có phát sinh nhu cầu về nhà ở công vụ.

Riêng đối với nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, UBND thành phố cho hay: tiếp tục đầu tư xây dựng dự án khu chung cư thu nhập thấp Tân Trà (Ngũ Hành Sơn) với quy mô 163 căn từ nguồn ngân sách thành phố; đầu tư hoàn thành dự án nhà chung cư thu nhập thấp tại khu tái định cư Phước Lý (Cẩm Lệ ) với quy mô 256 căn hộ; tiếp tục đầu tư hoàn thành khu KTX sinh viên tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng thành phố với quy mô trên 700 phòng; 5 dự án nhà ở xã hội do doanh nghiệp đầu tư xây dựng với quy mô 3.200 căn hộ sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thành. Thành phố cũng sẽ kêu gọi để đầu tư xây dựng 2 dự án nhà ở công nhân với quy mô 3.934 căn hộ theo đề án phát triển nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn…

UBND thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt trên 28m2/người. Trong đó khu đô thị đạt trên 29m2/người và tại khu vực nông thông đạt trên 27m2/người. Tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên đến trên 51%, xóa bỏ và xây mới lại đạt trên 645 căn nhà đơn sơ, nhà tạm. Tỷ lệ nhà chung cư trong các dự án đạt trên 60%.

Tổng nguồn vốn thực hiện kế hoạch nhà ở của Đà Nẵng dự kiến trên 55.770 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn doanh nghiệp dự kiến 26.000 tỷ, vốn của dân 29.300 tỷ, ngân sách trung ương hơn 83 tỷ, ngân sách thành phố hơn 385 tỷ đồng

Để thực hiện kế hoạch, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra nhiều giải pháp, trong đó hoàn thiện cơ chế, chính sách về nhà ở. Thực hiện cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai các dự án phát triển nhà ở và người dân thực hiện xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà ở. Kiện toàn bộ máy và mô hình hoạt động Cty quản lý nhà và Cty quản lý nhà chung cư để thực hiện tốt công tác quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định…

Đối với quy hoạch đất đai, ngoài việc rà soát quy hoạch, bố trí quỹ đất để đầu tư phát triển nhà ở, dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong các dự án nhà ở thương mại và phát triển đô thị, UBND thành phố Đà Nẵng cũng rà soát quỹ đất đã giao cho các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thu hồi các dự án chậm triển khai hoặc không triển khai để giao cho các chủ đầu tư có năng lực.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Mới - Nóng

Khám phá