Điều chỉnh bảng giá đất ở Đà Nẵng

Dân kêu trời,thành phố khẳng định điều chỉnh đúng luật

TPO - Ngày 6/3, UBND TP Đà Nẵng đã có thông tin chính thức về một số nội dung dư luận quan đến việc ban hành quyết định số 06 điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn.

Người dân lo lắng, bức xúc vì số tiền nợ đất tăng cao theo quyết đinh 06 của UBND TP Đà Nẵng
Người dân lo lắng, bức xúc vì số tiền nợ đất tăng cao theo quyết đinh 06 của UBND TP Đà Nẵng

Trước đó, ngày 31/1/2019, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định số 06 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các loại đất ban hành kèm theo Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 20/12/2016. Ngay sau khi UBND TP Đà Nẵng ban hành quyết định 06 dư luận, người dân địa phương đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều. Một trong những đối tượng có ảnh hưởng trực tiếp từ quyết định này là hàng ngàn hộ dân còn nợ tiền đất sau khi chấp hành chủ trương giải tỏa đền bù và nhận đất tái định cư. Họ rơi vào tình cảnh “dở khóc dở cười” khi nợ cũ chưa trả xong thì chồng thêm số nợ cao gấp nhiều lần so với nợ gốc.

Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết: cơ sở và trình tự việc điều chỉnh bảng giá đất  căn cư quy định chung về điều chỉnh giá đất theo khoản 1, điều 114 Luật đất đai 2013: “Bảng giá đất được UBND  tỉnh xây dựng căn cứ nguyên tắc, phương pháp định giá đất và khung giá đất, được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng theo định kỳ 05 năm 1 lần; được công bố vào công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ. Trong thời gian thực hiện bảng giá đất, khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất hoặc giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp”.

Các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất căn cứ Điều 14 Nghị định 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ, quy định các trường hợp điều chỉnh bảng giá đất như sau: “Khi Chính phủ điều chỉnh khung giá đất mà mức giá đất điều chỉnh tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất của loại đất tương tự. Khi giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá đất tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá đất tối thiểu trong bảng giá đất trong khoảng thời gian từ 180 ngày trở lên.

Đối với Đà Nẵng, giá đất trước đây được thực hiện theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 (áp dụng kể từ ngày 01/01/2017). Trong thời gian thực hiện Quyết định số 46, đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2017 và đầu năm 2018 thì giá giao dịch phổ biến trên thị trường bất động sản tại Đà Nẵng có nhiều biến động lớn, có một số khu vực biến động rất lớn. Theo chứng thư thẩm định giá của công ty CP Đầu tư và Định giá AIC-Việt Nam về giá phổ biến tại thời điểm nghiên cứu điều chỉnh bảng giá đất thì giá đất tại đô thị tỷ lệ tăng bình quân là 4,13 lần (cao nhất 9 lần, thấp nhất 1,86 lần), về giá đất ở nông thôn tỷ lệ tăng bình quân là 2,66 lần (cao nhất 6,83 lần, thấp nhất 1,2 lần). Đồng thời trong năm 2017 trên địa bàn TP đã tiến hành đặt mới tên đường một số tuyến đường, cần phải cập nhật, điều chỉnh bảng giá đất. Căn cứ theo quy định nêu trên và thực tế biến động về giá đất tại Đà Nẵng thì việc điều chỉnh bảng giá đất là đúng quy định.

Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết theo quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đối với văn bản quy phạm pháp luật do UBND TP ban hành  thì thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật tại văn bản đó không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Vì vậy việc UBND TP ban hành Quyết định số 06 ngày 31/01/2019 và áp dụng kể từ ngày 11/02/2019 là phù hợp với quy định.

Liên quan đến ý kiến người dân nợ đất tái định cư phản ảnh giá đất mới quá cao, không đủ tiền để nộp, theo Sở TN&MT TP Đà Nẵng, theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối với hộ gia đình cá nhân được ghi nợ tiền sử dụng đất thì phải trả nợ dần trong thời hạn tối đa là 5 năm; sau 5 năm kể từ ngày ghi nợ mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất còn lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ (giá đất hiện hành). UBND TP nhận thấy việc người dân nợ tiền sử dụng đất tái định cư đã quá hạn 5 năm mà phải nộp theo giá đất hiện hành tuy đúng quy định nhưng đã gây khó khăn cho người dân. Để giải quyết vấn đề này, UBND TP đã báo cáo Bộ Tài chính và các ngành liên quan để giải quyết vướng mắc việc thu nợ tiền sử dụng đất của người dân. Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Tài chính tiến hành đánh giá, rà soát toàn diện tình hình ghi nợ tiền sử dụng đất hiện nay tại các địa phương (trong đó có vướng mắc của UBND TP Đà Nẵng).

Sở TN&MT TP Đà Nẵng cũng cho biết: việc thu nợ tiền sử dụng đất tái định cư chỉ áp dụng đối với trường hợp còn trong thời hạn 10 năm (đã quá hạn 05 năm).

Theo số liệu báo cáo của các đơn vị liên quan thì tính đến ngày 31/01/2019, tổng số hộ nợ tiền sử dụng đất đã quá hạn 5 năm khoảng 5.300 hộ. Về phương án giải quyết của TP đối với các hộ nợ tiền sử dụng đất tái định cư, Sở TN&MT TP Đà Nẵng cho biết: “Việc đề xuất liên quan đến nợ tiền sử dụng đất tái định cư đến nay chưa được Chính phủ đồng ý, UBND TP sẽ tiếp tục kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành về vấn đề này”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Mới - Nóng

Khám phá