Flamingo Cát Bà Beach Resort thực hiện đầy đủ quy định đầu tư xây dựng

Gần đây xuất hiện một số thông tin lo ngại dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort triển khai chưa đầy đủ pháp lý cũng như gây ảnh hưởng xấu cảnh quan môi trường. PV đã có cuộc phỏng vấn Luật sư Trịnh Anh Dũng, Văn phòng luật sư Trịnh về việc này.

Flamingo Cát Bà Beach Resort thực hiện đầy đủ quy định đầu tư xây dựng

PV: Thưa ông, thời gian vừa qua có thông tin đặt nghi vấn về dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort của Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamino. Với tư cách là là văn phòng luật sư đại diện cho chủ đầu tư, ông có quan điểm như thế nào?

Văn phòng luật sư Trịnh: Theo tài liệu mà chúng tôi có được, Chủ đầu tư có đầy đủ các căn cứ pháp lý trước khi tiến hành các bước triển khai dự án.

PV:  Cụ thể, việc Flamingo làm đường tạm xuống bãi tắm Cát Cò phục vụ du khách, thi công mặt bằng, gỡ bỏ một số phiến đá gây nguy hiểm có phù hợp với quy định không?

Văn phòng luật sư Trịnh: Do việc triển khai thực hiện dự án ảnh hưởng đến việc sử dụng bãi tắm Cát Cò 1, nên để tạo điều kiện cho người dân tại huyện Cát Bà và khách du lịch sử dụng bãi tắm Cát Cò 1, và giảm thiểu ảnh hưởng đến công tác đầu tư xây dựng tại dự án, Flamingo đã bỏ vốn xây dựng đường bê tông tạm xuống bãi tắm Cát Cò 1.

Hoạt động xây dựng này phù hợp với nội dung Thông báo số 239-TB/HU của Huyện ủy Cát Bà về việc làm mới đường xuống bãi tắm Cát Cò 1 đảm bảo an toàn, thông thoáng để phục vụ nhu cầu du lịch của du khách, Văn bản số 769/UBND-KT&HT của UBND huyện Cát Bà về việc làm đường lên xuống bãi tắm Cát Cò 1 để phục vụ du lịch.

Flamingo Cát Bà Beach Resort thực hiện đầy đủ quy định đầu tư xây dựng - ảnh 1  

Về việc phá đá, theo hồ sơ do Flamingo cung cấp và kết quả khảo sát tại hiện trường của chúng tôi, các nhà thầu thi công chỉ phá đá tại những vị trí đá mồ côi, giáp vách núi, gỡ bỏ các phiến đá có thể gây nguy hiểm cho người và tài sản trong dự án bằng các máy móc cơ giới và bằng bột trương nở. Việc san gạt, giải phóng mặt bằng phục vụ công tác thi công đều tuân thủ biện pháp thi công, tiêu chuẩn xây dựng, đúng quy hoạch 1/500 được phê duyệt theo nội dung Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND huyện Cát Hải; quá trình thi công thực hiện đúng theo Giấy phép xây dựng số 16/GPXD ngày 24/11/2017 do Sở Xây dựng Hải Phòng cấp và các tiêu chuẩn xây dựng khác, hoàn toàn nằm trong chỉ giới xây dựng.

Nội dung này đã được các cơ quan quản lý Nhà nước của TP Hải Phòng và huyện Cát Hải phối hợp kiểm tra xác nhận tại Biên bản làm việc ngày 12/6/2018.

PV:Về thông tin lo ngại Dự án nằm trong khu dự trữ sinh quyển vườn quốc gia Cát Bà. Đề nghị ông cho biết cụ thể về tính pháp lý của vấn đề này?

Văn phòng luật sư Trịnh: Khi xem xét phê duyệt dự án, các cơ quan chức năng đã thẩm định khá kỹ về từng lĩnh vực, đặc biệt là yếu tố bảo vệ môi trường.

Khu dự trữ sinh quyển vườnquốc gia Cát Bà chỉ chiếm khoảng 50% diện tích của huyện đảo Cát Hải, bao gồm các khu rừng nguyên sinh, rừng ngập mặn và rừng ngập nước với hệ thống động vật, thực vật tồn tại lâu đời và được bảo vệ, tách rời với khu dân cư được quy định cụ thể tại Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng ở Việt Nam; Quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (ban hành kèm theo Quyết định số 1497/QĐ-UB ngày 08/7/2005 của UBND TP Hải Phòng) và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cát Cò 1, Cát Cò 2 là hai bãi biển nằm trong trung tâm thị trấn Cát Bà, là khu bãi biển công cộng tồn tại từ lâu đời, bao quanh là một số núi đá vôi. Từ lâu, huyện Cát Hải đã xác định đây là khu vực trọng tâm để phát triển du lịch của huyện và nằm ngoài khu dự trữ sinh quyển vườn quốc gia Cát Bà. Chính vì thế, dự án không nằm trong khu dự trữ sinh quyển vườn quốc gia Cát Bà. 

PV: Về thời gian thực hiện dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort đến 70 năm. Một số ý kiến cho rằng không phù hợp với luật đầu tư?

Văn phòng luật sư Trịnh: Khoản 3 Điều 126, Luật Đất đai năm 2013 có quy định:“Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm”.

Điều 43 Luật Đầu tư năm 2014 có quy định về thời hạn hoạt động của dự án đầu tư như sau: “Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm. Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn dài hơn nhưng không quá 70 năm”.

Theo quy định tại Phụ lục II về Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 /11/2015 của Chính phủ thì huyện đảo Cát Hải thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Như vậy, theo các quy định trên, việc TP Hải Phòng cho Flamingo thuê đất tại Dự án thời hạn 70 năm và áp dụng ưu đãi đầu tư cho Flamingo Cát Bà Beach Resort là đúng quy định.

Tiền thuê đất đối với Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort được căn cứ theo các văn bản sau: Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất với Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort do Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải;Thông báo số 145/TB-CT ngày 04/01/2018 của Cục thuế TP Hải Phòng về việc tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê đất với Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort do Công ty Cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư tại khu vực bãi tắm Cát Cò 1, Cát Cò 2, thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải.

Theo đó, giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất. Trình tự thủ tục cho thuê đất, xác định giá đất đều tuân thủ theocác quy định của pháp luật và được rất nhiều cơ quan, sở, ban, ngành thẩm định, chủ đầu tư Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort được xác định phù hợp với các quy định của pháp luật.

PV: Cảm ơn ông!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Cùng chủ đề

Mới - Nóng