Hà Nội sẽ có quy định về quản lý trật tự xây dựng

TPO - Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, trong đó quy định rõ trách nhiệm, hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm, tránh đùn đẩy trách nhiệm.

Hà Nội sẽ có quy định về quản lý trật tự xây dựng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Công văn số 103/UBND-ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện. Chỉ đạo các phòng chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; rà soát, đẩy mạnh công tác lập, ban hành các quy chế, quy định quản lý, thiết kế đô thị thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện để phục vụ cho việc quản lý quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế được Đoàn thanh tra Liên ngành TP chỉ ra tại Báo cáo số 424; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng, nổi cộm và không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; hoàn thành trong tháng 01/2017, gửi kết quả thực hiện về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND TP; Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã theo quy định.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về những tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, trong đó, quy định rõ trách nhiệm, hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm, tránh đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời, xây dựng Quy định và Quy trình thiết lập hồ sơ quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Phối hợp cùng Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, kiện toàn bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra các dự án phát triển nhà ở, các khu đô thị trên địa bàn Thành phố nhằm kịp thời phát hiện những cơ chế, chính sách để kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn và kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định; chú trọng thanh tra định kỳ, đột xuất đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát và đẩy nhanh tiến độ lập các Quy hoạch Phân khu, Quy hoạch chi tiết; Khẩn trương ban hành một số quy định, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc; Quy định phân cấp công tác quản lý quy hoạch; Quy định quản lý quy hoạch, kiến trúc 2 bên tuyến đường mới mở; đặc biệt đối với các khu vực giáp ranh, các khu có chức năng đặc thù trong Thành phố trình UBND Thành phố để xin ý kiến thống nhất với Bộ Xây dựng trong công tác quản lý; Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc chức năng của Sở, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm.

Các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, xử lý với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn Thành phố, đặc biệt trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công, đất bãi bồi ven sông, vi phạm hành lang thoát lũ, đê điều, hành lang lưới điện có liên quan đến hoạt động xây dựng; kịp thời phân bổ, bố trí đủ nguồn ngân sách cho các cơ quan đơn vị đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Mới - Nóng

Khám phá