Thanh Hóa nói gì về các dự án của Tập đoàn xây dựng Miền Trung?

TPO - Đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, không có chuyện tỉnh Thanh Hóa ưu ái Tập đoàn xây dựng Miền Trung mà vi phạm các quy định đấu thầu; nếu phát hiện có sai phạm trong quá trình đấu thầu ở các dự án, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc xử lý ngay.

Tập đoàn Miền Trung được Thanh Hóa giao 2,38ha đất để thực hiện dự án Khu dân cư đường CSEDP tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.
Tập đoàn Miền Trung được Thanh Hóa giao 2,38ha đất để thực hiện dự án Khu dân cư đường CSEDP tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa.

Tiền Phong điện tử ngày 27/12/2018 có bài phản ánh Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung (gọi tắt Tập đoàn xây dựng Miền Trung) trúng thầu nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vậy các dự án này đã được thực hiện hoặc liên danh thực hiện theo quy trình như thế nào?

Quy trình thực hiện các dự án

Theo tìm hiểu của phóng viên, đối với Dự án khu dân cư đường CSEDP tại phường Đông Vệ và phường Quảng Thành (TP Thanh Hóa), ngày 2/3/2016 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quyết định (QĐ) số 706 danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư. Sau đấy, ngày 8/9/216, UBND tỉnh Thanh Hóa ủy quyền phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển và kết quả sơ tuyển tại QĐ số 3420.

Ngày 13/9/2016, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư theo QĐ 76, đồng thời thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu theo quy định. Ngày 22/9/2016, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung mua hồ sơ dự tuyển, ngày 24/10/2016 Công ty nộp hồ sơ dự tuyến cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh.

Ngày 25/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển tại văn bản số 5026. Ngày 30/11/2016, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ số 92 phê duyệt kết quả sơ tuyển. Đến ngày 4/1/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ số 23 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư; Ngày 2/8/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ số 2764 phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Sau đấy, công ty nhận được thư mời nhà đầu tư mua hồ sơ yêu cầu và mua hồ sơ yêu cầu HSYC. Ngày 11/9/2017, công ty nộp hồ sơ yêu cầu.

Đến ngày 1/11/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định kết quả lựa chòn nhà đầu tư tại văn bản số 5237. Sau đó, ngày 9/11/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư; Ngày 15/11/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ 4554 giao đất cho công ty...

Đối với Dự án khu đô thị mới dọc Đại lộ Nam sông Mã tại phường Đông Hải (TP Thanh Hóa), ngày 19/7/2017, UBND tỉnh phê duyệt QĐ số 2578 danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư. Ngày 9/11/2017, UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư tại QĐ số 4285. Ngày 3/4/2018, Sở Xây dựng thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu số 61.

Ngày 11/4/2018, Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung mua hồ sơ dự sơ tuyển; Ngày 11/5/2018, Công ty nộp hồ sơ dự sơ tuyển cho Sở Xây dựng. Ngày 28/5/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển tại văn bản số 2525. Sau đấy, ngày 4/6/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 2051 phê duyệt kết quả sơ tuyển. Ngày 11/6/2018, trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đăng tải thông báo kết quả sơ tuyển. Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành QĐ số 2305 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.

Đến ngày 3/8/2018, UBND tỉnh Thanh hóa ban hành QĐ số 2954 phê duyệt hồ sơ yêu cầu. Sau đó, công ty nhận được thư mời nhà đầu tư mua hồ sơ yêu cầu và ngày 14/9/2018, công ty nộp hồ sơ yêu cầu. Ngày 10/10/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư tại văn bản số 5375. Ngày 16/10/2018, UBND tỉnh ban hành QĐ số 4010 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Thái miếu nhà Hậu Lê, theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao-PV), ngày 26/3/2007, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt dự án đầu tư bảo tồn tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Thái miếu nhà Lê. Ngày 14/3/2016, UBND tỉnh có QĐ số 889 phê duyệt đề xuất dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái miếu Nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) theo hình thức BT. Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh có QĐ số 1239 phê duyệt điều chỉnh đề xuất dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) theo hình thức hợp đồng BT. 

Ngày 14/11/2017, UBND tỉnh có QĐ số 4333 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) theo hình thức BT. Đến ngày 4/12/2017, UBND tỉnh Thanh Hóa có QĐ số 4652 phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ (TP Thanh Hóa) theo hình thức BT.

Ngày 11/4/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có QĐ số 1267 phê duyệt kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, (TP Thanh Hóa) theo hình thức BT. Ngày 2/5/2018, UBND tỉnh có QĐ số 1557 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án; Ngày 1/6/2018, UBND tỉnh có QĐ số 2034 phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án trên theo hình thức BT. Đến ngày 9/8/2018, UBND tỉnh Thanh Hóa có QĐ số 3015 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái Miếu nhà Hậu Lê tại phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa theo hình thức BT...

Đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa: Không ưu ái nhà thầu

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tập đoàn xây dựng Miền Trung cho rằng, tất cả các dự án do Tập đoàn thực hiện đều được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức đấu thầu rộng rãi quốc tế theo phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Quá trình tổ chức đấu thầu được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng đối với tất cả các nhà đầu tư; Tuân thủ đúng các quy định của Luật đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật đất đai ngày 29/11/2013; Luật nhà ở ngày 25/11/2014; Luật kinh doanh bất động sản ngày 25/11/2014; Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; Các văn bản hướng dẫn có liên quan và được đăng tải rộng rãi trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, báo Đấu thầu hay trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Quá trình thực hiện các dự án nêu trên, được Tập đoàn tham dự đấu thầu với tư cách là nhà thầu độc lập hay là thành viên liên danh nhằm đảm bảo đáp ứng được các tiêu chí đánh giá của hồ sơ mời thầu. Đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi để thực hiện dự án. Việc Tập đoàn xây dựng Miền Trung trúng thầu các dự án là hoàn toàn dựa vào năng lực của Tập đoàn mà không có bất kỳ sự “ưu ái” nào cả.

Đề cập về vấn đề này, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, không có chuyện tỉnh Thanh Hóa ưu ái nhà đầu tư mà vi phạm các quy định đấu thầu. Nếu phát hiện có những sai phạm trong quá trình đấu thầu ở các dự án, cơ quan chức năng sẽ vào cuộc, xử lý ngay. Thực tế, nhiều dự án BT, sau vòng sơ tuyển, chỉ có một hoặc rất ít doanh nghiệp có đủ năng lực để tham gia. Thế nên, sau vòng sơ tuyển đấu thầu cạnh tranh, chỉ còn một doanh nghiệp thì theo quy định sẽ có quyết định chỉ định nhà đầu tư. "Các dự án chỉ định thầu chỉ trong trường hợp đối với các dự án cấp bách như xử lý sự cố đê điều, an ninh quốc phòng... thì cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào năng lực của các đơn vị để chỉ định thầu", vị này lý giải.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Cùng chủ đề

Mới - Nóng