Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự Nhiên TPHCM từ 2008 - 2010

TPO - Điểm chuẩn ĐH Khoa Học Tự Nhiên TPHCM qua các năm 2008, 2009, 2010 dao động từ 14 - 25 điểm.

Điểm chuẩn ĐH Khoa học Tự Nhiên TPHCM từ 2008 - 2010

Trong đó, điểm chuẩn ngành công nghệ sinh học (khối B) biến động nhất: năm 2008 là 25 điểm nhưng năm 2009 giảm bảy điểm, xuống còn 18 điểm và năm 2010 là 21 điểm.

Ngành Công nghệ môi trường (Khối B) cũng có sự thay đổi lớn. Năm 2008, điểm chuẩn khá cao: 24 điểm nhưng năm 2009 giảm tám điểm và năm 2010 còn 19 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết vào các ngành như sau:

Ngành

Khối

Điểm chuẩn 2008

Điểm chuẩn 2009

Điểm chuẩn 2010

Toán – Tin

A

16

15

15

Vật lý

A

15

14,5

14,5

Điện tử viễn thông

A

19

17

17

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

A

20

18

18

Hải dương học và Khí tượng Thuỷ văn

A

15

14

14,5

B

15

15

Hoá học

A

16

17

16

Địa chất

A

15

14

14

B

20

18

17

Khoa học Môi trường

A

16

15

15,5

B

22

18

18

Công nghệ Môi trường

A

16

15,5

16

B

24

17

19

Khoa Học Vật Liệu

A

15

13

14

Sinh học

B

19,5

15

16

Công nghệ sinh học

A

20

17

17

B

25

18

21

Hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin

A

11,5

10

10

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Điểm chuẩn

Mới - Nóng

Khám phá