Điểm chuẩn ĐH Xây dựng từ 2007 - 2010

TPO- Điểm chuẩn của ĐH Xây dựng từ năm 2007 - 2010 không thay đổi nhiều, từ 15,5 đến 25 điểm tùy ngành.

Điểm chuẩn ĐH Xây dựng từ 2007 - 2010

Điểm chuẩn chi tiết vào các năm như sau:

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm chuẩn NV1 (Theo mã ngành trong hồ sơ ĐKDT)

Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Năm 2010

1

Kiến trúc (Đã nhân hệ số Toán X 1.5; Lý x 1; Vẽ MT x 2)(Từ năm học 2010 điểm thi môn vẽ x 1,5)

100

26.0 điểm

22,5 điểm

26.5 điểm

23.5 điểm

2

Qui hoạch Đô thị (Các môn Toán, Lý, Vẽ MT không nhân hệ số). Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2009

101

14.0 điểm

15.5 điểm

3

Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

102

25.0 điểm

(Toán >= 7.5 điểm)

24.5 điểm

22.5 điểm

22.0 điểm

4

Xây dựng Cầu đường

103

21.0 điểm

(Toán>=6.5 điểm)

21.0 điểm

20.0 điểm

20.5 điểm

5

Kỹ sư Kinh tế xây dựng

400

20.0 điểm

19.5 điểm

19.5 điểm

21.0 điểm

6

Các ngành còn lại (Cấp thoát nước, Công nghệ và Quản lý môi trường, Hệ thống kỹ thuật trong công trình, XD Cảng - Đường thủy, XD Thủy lợi - Thủy điện, XD Công trình biển - Dầu khí, Công nghệ Vật liệu XD, Tin học, Tin học XD, Máy XD, Cơ giới hóa XD, Kỹ thuật trắc địa, Kỹ sư Kinh tế và Quản lý Đô thị.)

Từ 104

đến 401

20.0 điểm

19.0 điểm

17.0 điểm

19.0 điểm

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Điểm chuẩn

Mới - Nóng

Khám phá