Điểm chuẩn, điểm NV2, NV3 ĐH Công nghệ Vạn Xuân năm 2010

TPO- Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân thông báo điểm chuẩn NV1, NV2 và điểm xét tuyển NV3 chỉ từ 13-14 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết vào các ngành như sau:

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Chỉ tiêu xét tuyển NV2

Điểm chuẩn NV2

Điểm xét tuyển NV3

Chỉ tiêu xét tuyển NV3

- Công nghệ Sinh học

101

B

14

100

14

- Quản trị kinh doanh

401

A,D1

13

100

13

13

150

- Tài chính – Ngân hàng

402

A,D1

13

100

13

13

150

- Kế toán

403

A,D1

13

150

13

13

200

- Tiếng Anh

701

D1

13

100

13

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Kế toán

C65

A,D1

10

150

10

10

100

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Điểm chuẩn

Mới - Nóng

Khám phá