Điểm chuẩn, điểm NV2, NV3 ĐH Công nghiệp Quảng Ninh năm 2010

TPO- Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh công bố điểm chuẩn vào các ngành của trường là 13 điểm.

Điểm chuẩn chi tiết vào các ngành như sau:

Các ngành đào tạo đại học:

Mã ngành

Khối thi

Điểm chuẩn NV1

Điểm chuẩn NV2

Điểm chuẩn NV3

Chỉ tiêu tuyển NV3

- Kĩ thuật mỏ (2 chuyên ngành: Khai thác mỏ hầm và khai thác mỏ lộ thiên)

101

A

13

13

13

362

- Kĩ thuật tuyển khoáng

102

A

13

13

13

- Công nghệ kĩ thuật điện

103

A

13

13

13

- Tự động hóa

104

A

13

13

13

- Kế toán

105

A

13

13

13

Các ngành đào tạo cao đẳng:

- Khai thác mỏ

C65

A

10

10

10

150

- Cơ điện mỏ

C66

A

10

10

10

- Trắc địa mỏ

C67

A

10

10

10

- Cơ điện tuyển khoáng

C68

A

10

10

10

- Quản trị kinh doanh mỏ

C69

A,D1

10

10

10

- Tin ứng dụng

C70

A

10

10

10

- Tự động hóa

C71

A

10

10

10

- Công nghệ kĩ thuật công trình (chuyên ngành Xây dựng mỏ &Công trình ngầm)

C72

A

10

10

10

- Công nghệ kỹ thuật điện (chuyên ngành Điện khí hóa - Cung cấp điện)

C73

A

10

10

10

- Kĩ thuật điện - điện tử

C74

A

10

10

10

- Công nghệ kỹ thuật ô tô

C75

A

10

10

10

- Công nghệ cơ điện (chuyên ngành Máy và thiết bị mỏ)

C76

A

10

10

10

- Kĩ thuật địa chất (chuyên ngành Địa chất công trình - Địa chất thủy văn)

C77

A

10

10

10

- Kế toán

C78

A, D1

10

10

10

- Kĩ thuật trắc địa (chuyên ngành Trắc địa công trình)

C79

A

10

10

10

- Công nghệ tuyển khoáng

C80

A

10

10

10

Viết

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Điểm chuẩn

Mới - Nóng

Khám phá