Top 10 trường sinh viên tốt nghiệp có mức lương gần 3 tỷ đồng/năm

Trường Kinh doanh Stanford dẫn đầu bảng xếp hạng các trường kinh doanh có triển vọng nghề nghiệp tốt nhất của Princeton Review, một công ty tư vấn giáo dục và khảo sát chất lượng của Mỹ.

Top 10 trường sinh viên tốt nghiệp có mức lương gần 3 tỷ đồng/năm

> 10 ĐH tốt nhất thế giới năm 2013
> 10 Cao đẳng nghệ thuật tốt nhất thế giới

Trường Kinh doanh Stanford dẫn đầu bảng xếp hạng các trường kinh doanh có triển vọng nghề nghiệp tốt nhất của Princeton Review, một công ty tư vấn giáo dục và khảo sát chất lượng của Mỹ.

1. Trường Kinh doanh Stanford Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 96% Mức lương khởi điểm bình quân: 118.000 USD
1. Trường Kinh doanh Stanford Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 96% Mức lương khởi điểm bình quân: 118.000 USD .
2. Trường kinh doanh Haas, Đại học Califonia, Berkeley Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 93% Mức lương khởi điểm bình quân: 116.000 USD
2. Trường kinh doanh Haas, Đại học Califonia, Berkeley Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 93% Mức lương khởi điểm bình quân: 116.000 USD .
3. Trường kinh doanh ở Dartmouth Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 93% Mức lương khởi điểm bình quân: 115.000 USD
3. Trường kinh doanh ở Dartmouth Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 93% Mức lương khởi điểm bình quân: 115.000 USD .
4. Trường kinh doanh NYU Stern Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 90% Mức lương khởi điểm bình quân: 108.000 USD
4. Trường kinh doanh NYU Stern Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 90% Mức lương khởi điểm bình quân: 108.000 USD.
5. Trường kinh doanh Columbia Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 92% Mức lương khởi điểm bình quân: 113.000 USD
5. Trường kinh doanh Columbia Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 92% Mức lương khởi điểm bình quân: 113.000 USD.
6. Trường kinh doanh Harvard Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 89% Mức lương khởi điểm bình quân: 124.000 USD
6. Trường kinh doanh Harvard Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 89% Mức lương khởi điểm bình quân: 124.000 USD .
7. Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 92% Mức lương khởi điểm bình quân: 121.000 USD
7. Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 92% Mức lương khởi điểm bình quân: 121.000 USD .
8. Trường kinh doanh Carnegie Mellon Tepper Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 90% Mức lương khởi điểm bình quân: 108.000 USD
8. Trường kinh doanh Carnegie Mellon Tepper Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 90% Mức lương khởi điểm bình quân: 108.000 USD .
9. Trường quản lý Kellogg, Đại học Northwestern Mức lương khởi điểm bình quân: 117.000 USD
9. Trường quản lý Kellogg, Đại học Northwestern Mức lương khởi điểm bình quân: 117.000 USD.
10. Trường quản lý MIT Sloan Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 96% Mức lương khởi điểm bình quân: 118.000 USD
10. Trường quản lý MIT Sloan Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp: 96% Mức lương khởi điểm bình quân: 118.000 USD .

Theo CafeBiz/TTVN

Đăng lại

Cùng chuyên mục

Xem thêm Du học

Mới - Nóng