Thẩm phán xử oan ông Chấn: 'Đây là tai nạn nghề nghiệp'

Thẩm phán xử oan ông Chấn: 'Đây là tai nạn nghề nghiệp'

Pháp luật

"Họ làm án, làm sai lệch vụ án đến bây giờ mới phát hiện được. Một mình tôi không phải là thánh. Tôi xử theo luật, làm theo bổn phận", ông Phạm Tuấn Chiêm, nguyên thẩm phán chủ tọa phiên phúc thẩm xử oan ông Nguyễn Thanh Chấn, vừa bị khởi tố, chia sẻ.