Những mốc son lịch sử của Đoàn

Những mốc son lịch sử của Đoàn

Giới trẻ

TP - Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26-3, Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đảng lần thứ 2 bàn về công tác thanh niên và đi đến quyết định có ý nghĩa đặc biệt dẫn tới sự ra đời của Đoàn: Các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 năm 1961 quyết định lấy ngày 26 - 3 - 1931 làm ngày thành lập Đoàn.

Toàn văn bài phát biểu của đ/c Võ Văn Thưởng, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Toàn văn bài phát biểu của đ/c Võ Văn Thưởng, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn và tuổi trẻ

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu với bạn đọc toàn văn bài phát biểu của đ/c Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Lễ Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.