Tin ảnh

Tin ảnh

Xã hội

Tính đến ngày 4-12-2006, tỉnh Khánh Hoà đã di dời được 2574 hộ trong vùng nguy hiểm của cơn bão số 9 vơí tổng số 13649 người về những nơi an toàn tránh bão như trường học, trụ sở, công sở và những nhà dân an toàn trong tỉnh. Các ngành chức năng đã kịp thời cứu trợ lương thực tới các hộ gia đình nói trên. Trong ảnh: phân phát bành mỳ cứu trợ cho nhân dân đã di dời đến trường tiểu học Vĩnh Trường-phường Vĩnh Trường-T.P Nha Trang . Ảnh: Tuấn-Anh TTXVN.