“Quan Tuần mất cướp” nổi tiếng trong thơ Nguyễn Khuyến là ai?

“Quan Tuần mất cướp” nổi tiếng trong thơ Nguyễn Khuyến là ai?

Văn nghệ

TP - Chúng ta đều đã biết tới bài thơ “Hỏi thăm quan Tuần mất cướp” của cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến (1835 – 1910). Tuy nhiên, vụ “cướp của, bắt người” này diễn ra như thế nào, khi nào, ai là thủ phạm, nhân thân của “nạn nhân” ra sao? v.v, hầu như chưa có tài liệu hay sách, báo nào nói rõ.