Tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp nông thôn

Tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp nông thôn

Thị trường

Bức tranh doanh nghiệp nông thôn đang khởi sắc nhờ hàng loạt chương trình hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, đầu tư trang thiết bị, xúc tiến thương mại… được ngành chức năng Đà Nẵng triển khai suốt 5 năm qua (2005 – 2010, theo Nghị định 134 của Chính Phủ). Tuy nhiên theo các nhà quản lý, doanh nghiệp để thực sự tạo đà cho các đơn vị nông thôn vẫn cần thêm các chương trình quy mô và kinh phí lớn hơn nữa.

Nhiều chuyển biến tích cưc

Nhiều chuyển biến tích cưc

Kinh tế

Báo cáo thường niên doanh nghiệp Việt Nam năm 2010 với chủ đề “Một số xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kết hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hôm 28-3 Hà Nội, nhằm cung cấp những thông tin tổng thể phản ánh thực trạng môi trường kinh doanh, hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam năm 2010 đặc biệt là xu hướng tái cấu trúc doanh nghiệp thời kỳ hậu khủng hoảng.