Tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp nông thôn

Tạo đà phát triển cho các doanh nghiệp nông thôn

Thị trường

Bức tranh doanh nghiệp nông thôn đang khởi sắc nhờ hàng loạt chương trình hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, đầu tư trang thiết bị, xúc tiến thương mại… được ngành chức năng Đà Nẵng triển khai suốt 5 năm qua (2005 – 2010, theo Nghị định 134 của Chính Phủ). Tuy nhiên theo các nhà quản lý, doanh nghiệp để thực sự tạo đà cho các đơn vị nông thôn vẫn cần thêm các chương trình quy mô và kinh phí lớn hơn nữa.