Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII

Kinh tế

TP - “Trong những năm tới, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An xác định phải nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra”, đồng chí Hồ Đức Phớc- Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An trả lời phỏng vấn báo Tiền Phong.

Nghệ An hòa nhập vào xu thế phát triển của cả nước

Nghệ An hòa nhập vào xu thế phát triển của cả nước

Kinh tế

TP - Giai đoạn 2010 - 2015, kinh tế của tỉnh Nghệ An tiếp tục phát triển, chất lượng tăng trưởng một số mặt được cải thiện; an sinh xã hội, văn hóa đạt được những kết quả tích cực; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng củng cố và phát triển. Tỉnh Nghệ An đang ưu tiên đầu tư cho các khu vực, lĩnh vực trọng điểm.

Nghệ An đổi thay từ những công trình

Nghệ An đổi thay từ những công trình

Kinh tế

TP - Năm năm qua (2010-2015), tỉnh Nghệ An đã vận động và triển khai thực hiện 533 dự án đầu tư với 136.989,5 tỷ đồng vốn đăng ký, trong đó có 507 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 131.870,8 tỷ đồng; 26 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 5.118,7 tỷ đồng. Vận động và triển khai thực hiện 31 chương trình, dự án ODA với tổng mức đầu tư 15.050 tỷ đồng, 58 chương trình, dự án NGO với tổng số vốn cam kết tài trợ là 16,01 triệu USD.