Đảng luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm

Đảng luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm

Giới trẻ

TPO - “Đảng ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi trọng việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước” - Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh phát biểu tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần VI .