Tết Việt trong con mắt người nước ngoài

Tết Việt trong con mắt người nước ngoài

Kiều bào

“Đối với mỗi người dân đất Việt, Tết vừa thiêng liêng vừa gần gũi với tình cảm quê hương gia đình. Còn với những người nước ngoài đã nhiều lần đón năm mới ở Việt Nam như tôi, sau sự tìm hiểu và khám phá thú vị là tình cảm yêu mến và những cảm xúc với từng đổi thay của Tết Việt" - Anh William Denjoy, một người Pháp đã đón năm mới 7 lần trong 8 năm ở Việt Nam tâm sự