Hợp Phì chi chiến – Nguyên nhân thất bại của Tôn Quyền

Hợp Phì chi chiến – Nguyên nhân thất bại của Tôn Quyền

Văn nghệ

TPO - “Bến Tiêu Diêu, Trương Liêu khét tiếng”kỳ thực không phải là chiến công hiển hách gì mà chỉ là trận chiến lấy nhiều đánh ít. Tôn Quyền vì sao lại đột ngột lui quân và vì sao lại đi đoạn hậu để rồi trở thành nền cho sự nổi tiếng của Trương Liêu suốt ngàn năm?

Giải mã Tam quốc: Hợp Phì chi chiến – Bố cục của Trọng Mưu

Giải mã Tam quốc: Hợp Phì chi chiến – Bố cục của Trọng Mưu

Văn nghệ

TPO - Thời cơ, có khi do người khác mang tới, cũng có khi phải do tự mình tạo ra. Tôn Quyền đem sở trị dời về Kiến Nghiệp, dựng căn cứ ở Nhu Tu Khẩu, hướng tầm mắt về Hoài Nam, việc này không thể qua mắt Tào Tháo. Cùng Tháo giao chiến đã mấy lần, Quyền tất biết rõ điều này. Chỉ là, Tôn Quyền đã nắm bắt được một cơ hội tuyệt hảo…

Giải mã Tam quốc: Những biến cố ngoài chiến trường Quan Độ

Giải mã Tam quốc: Những biến cố ngoài chiến trường Quan Độ

Văn nghệ

TPO - Quan Độ là trận đại chiến mang tính chất quyết định vận mệnh thiên hạ, cho nên chiến trường không chỉ nằm ở mỗi Quan Độ, không chỉ diễn ra giữa hai tập đoàn Viên-Tào, mà còn nằm ở các địa phương khác, với sự tham gia của những thế lực khác.

Giải mã Tam quốc: Chiến dịch Quan Độ và những bí ẩn

Giải mã Tam quốc: Chiến dịch Quan Độ và những bí ẩn

Văn nghệ

TPO - Một cuộc chiến lấy yếu thắng mạnh luôn thu hút sự quan tâm và vô số câu hỏi: Bên yếu đã dùng cái gì để chiến thắng? Bên mạnh đã đánh mất lợi thế của mình như thế nào? Tuy nhiên, từ lăng kính lịch sử, bí ẩn đầu tiên cần giải đáp khi nói về chiến dịch Quan Độ phải là “Viên Thiệu có thật sự mạnh gấp mười lần Tào Tháo”?

Giải mã Tam quốc: Chiến dịch Quan Độ - đỉnh cao binh nghiệp Tào Tháo

Giải mã Tam quốc: Chiến dịch Quan Độ - đỉnh cao binh nghiệp Tào Tháo

Văn nghệ

TPO - Bại trận tại Xích Bích, Tào Tháo vỡ mộng nhất thống. Thua trận ở Hán Trung, ông ta đành chấp nhận sự tồn tại của Thục quốc. Chỉ có chiến thắng Quan Độ mới là chiến tích huy hoàng nhất trong đời binh nghiệp của Mạnh Đức, giúp xác lập địa vị bá chủ.

RADIO đặc biệt: Giải mã những ẩn số thời Tam quốc

RADIO đặc biệt: Giải mã những ẩn số thời Tam quốc

Văn nghệ

TPO - Nếu đã từng đam mê Tam Quốc, hẳn không ít độc giả cũng đã từng băn khoăn với khá nhiều những “khoảng mờ” trong tính cách và cuộc đời của một số nhân vật. Đồng thời, có lẽ cũng đã từng tự đặt ra cho mình những câu hỏi: Tào Tháo có thực sự đáng căm ghét như thế không? Lưu Bị phải chăng thực sự bất tài vô dụng? Khổng Minh liệu có thật “tài kinh quỷ thần” như thế? Những câu trả lời, phần lớn sẽ được hé lộ...

Giải mã Tam quốc: 'Hoàng thất', 'hoạn quan' và con đường của Tào-Lưu

Giải mã Tam quốc: 'Hoàng thất', 'hoạn quan' và con đường của Tào-Lưu

Văn nghệ

TPO - Lưu Bị tuy là hậu duệ hoàng thất nhưng lại là một hoàng thân không có bất cứ danh tiếng, tiền bạc hay địa vị gì. Ngược lại, Tào Tháo tuy là dòng dõi hoạn quan nhưng có cha Tào Tung làm đến tam công, ông nội Tào Đằng có môn sinh trải khắp triều đình. Hoàn cảnh trái ngược ấy đã tác động đến con đường dựng nghiệp của hai đại nhân vật này ra sao?

Giải mã thời Tam quốc: Lưu Bị và Tào Tháo – gốc gác ai hơn ai?

Giải mã thời Tam quốc: Lưu Bị và Tào Tháo – gốc gác ai hơn ai?

Văn nghệ

TPO - Sự đối nghịch giữa hai hình tượng “tuyệt nhân” và “tuyệt gian” này không chỉ giới hạn trong tiểu thuyết, mà còn được tiếp nối trong giới đọc Tam Quốc qua việc không ngừng so sánh Tào – Lưu từ nhiều phương diện: năng lực cầm quân, mị lực lãnh đạo, khả năng hiệu triệu...

Giải mã thời Tam quốc: Quân đội Tào Ngụy - Gian nan khởi sự

Giải mã thời Tam quốc: Quân đội Tào Ngụy - Gian nan khởi sự

Văn nghệ

TPO - Trong ba nước Ngụy Thục Ngô, Tào Ngụy là nước mạnh nhất, chiếm được nhiều đất nhất (hơn 9 châu trong tổng số 13 châu của nhà Hán), dân số nhiều nhất, và đương nhiên có lực lượng quân sự hùng mạnh nhất. Nhưng để có được điều đó, quân đội Tào Ngụy cũng phải trải qua không ít khó khăn.