“Thép đã tôi thế đấy!”

“Thép đã tôi thế đấy!”

Đoàn và tuổi trẻ

“Thép đã tôi thế đấy!” là tác phẩm của nhà văn Nga Nicolai Ostrovsky. Nhân vật chính là Pavel Corsaghin. Phương châm sống của Pavel trở thành kim chỉ nam của nhiều thế hệ thanh niên: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí…”. Tên tác phẩm đã trở thành khẩu hiệu của lớp Học kỳ quân đội (HKQĐ) của tỉnh.

Ðào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên

Ðào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên

Đoàn và tuổi trẻ

Ðịnh hướng, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên luôn là những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp bộ đoàn trong cả nước quan tâm, tổ chức triển khai bằng những cách thức khác nhau và nhiều mô hình phù hợp thực tế cuộc sống. Tuy còn gặp không ít khó khăn, hạn chế nhưng tổ chức đoàn luôn nỗ lực tìm kiếm, đổi mới các hoạt động với mong muốn đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên.